เกษตรกรอีสานหารือคณะกรรมการแข่งขันฯ ร้องรายใหญ่ขายหมูราคาถูก

กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรภาคอีสาน เข้าพบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า หารือประเด็นร้องเรียนการขยายตัวจุดจำหน่ายสินค้าราคาปลีกของผู้ประกอบการรายใหญ่ ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายเดือนเด่น ยิ้มแย้ม รองประธานชมรมผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายอุดมศักดิ์ แก้วจันทร์วงษ์ เลขาธิการชมรม พร้อมสมาชิกรวม 13 คน ได้เข้าพบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เพื่อหารือกรณีความเดือดร้อนจากการกระจายตัวและขยายตัวอย่างรวดเร็วของกลุ่มผู้ผลิตสุกรรายใหญ่ครบวงจร ซึ่งปัจจุบันมีการจำหน่ายสินค้าในราคาต่ำกว่าในตลาด ทำให้ผู้ประกอบการสุกรและโรงเชือดต่าง ๆ ไม่สามารถแข่งขันได้

ขณะที่ประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาในอุตสาหกรรมสุกรไทยราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่อยู่ในราคาสูงกว่าประเทศในเอเชียและอาเซียนกว่า 30% รวมถึงเกิดกระบวนลักลอบนำเข้าหมูเถื่อน ทำให้เกษตรกรทั้งประเทศประสบกับสภาวะขาดทุนตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 เป็นต้นมาจนปัจจุบัน

               

ปัจจุบัน ไทยฟู้ดส์ เฟรช มาร์เก็ต มีการขยายตัวเร็วมากมีทั้งหมด 294 สาขา ซึ่งมีการจำหน่ายสินค้าราคาค่อนข้างต่ำต่อเนื่อง ในขณะที่ผู้จำหน่ายเดิมตามตลาดต่าง ๆ ไม่สามารถแข่งขันได้เลย ส่งผลกระทบไปถึงโรงเชือดที่ยังประกอบธุรกิจอยู่มีการลดปริมาณการเชือดสุกรเพียงแค่ประมาณ 30% ด้วยเหตุผลว่าเชือดแล้วก็ขายไม่ได้

ในส่วนของการเจรจากับกลุ่มของ ไทยฟู้ดส์ เฟรช มาร์เก็ต ทางผู้บริหารที่ร่วมหารือได้มีการรับปากว่าจะพิจารณาในเรื่องของการปรับราคาขึ้นให้ใกล้เคียงกับตลาดในชุมชนให้มากที่สุด เพื่อลดผลกระทบจากความสามารถในการแข่งขัน

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการร้องเรียนว่าถ้าร้องเรียนแล้วจะไม่สามารถถอนคำร้องได้ ในขณะที่ผู้เลี้ยงรายย่อยก็จะต้องเข้าเจรจากับผู้จำหน่ายเนื้อสุกรต่ำกว่าราคาในตลาดอีก 2 ราย โดยกลุ่มผู้เลี้ยงรายย่อยเห็นชอบร่วมกันที่จะขอคุยกับอีก 2 รายก่อน เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการที่จะดำเนินการต่อไป โดยให้เวลากับรายแรกที่รับปากว่าจะปรับในเรื่องของราคาให้ใกล้เคียงกับตลาด