บสย.รุกหนุนเอสเอ็มอีเมืองกว๊านพะเยา บุกโรดโชว์11จว.

บสย.จับมือหน่วยงานรัฐ – สถาบันการเงิน-เครดิตบูโร–สมาพันธ์เอสเอ็มอี คิกออฟ มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนแฟร์ ประจำปี 2561 บุกโรดโชว์เมืองกว๊านพะเยาเป็นแห่งแรก หนุนเอสเอ็มอีให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน เผยยอดค้ำประกันสินเชื่อเมืองพะเยา ทะลุ 100 ล้านบาท ปูพรม 11 จังหวัด 4 ภาค เร่งขยายฐานเอสเอ็มอีกว่า 2,000 ราย

นายประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า บสย. ได้จัดโครงการใหญ่ประจำปี 2561 “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนแฟร์” เวทีด้านการเงินเพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) โดยได้รับการสนับสนุนและร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน เครดิตบูโร สมาพันธ์เอสเอ็มอี ร่วมกันเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมแพ็คเกจสินเชื่อและค้ำประกันสินเชื่อ ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

สำหรับกิจกรรม “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนแฟร์” ประจำปี 2561 กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2561 ภายใต้วัตถุประสงค์หลัก คือ การพัฒนาเพิ่มศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้เอสเอ็มอี สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เติมเต็มองค์ความรู้ด้านการเงิน การบริหารจัดการต้นทุน และการตลาด นำไปสู่การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจ

โดยปีนี้บสย.กำหนดพื้นที่เป้าหมายครอบคลุม 4 ภาค จำนวน 11 จังหวัด ได้แก่ พะเยา พิษณุโลก อุดรธานี เพชรบุรี กรุงเทพ พัทลุง มหาสารคาม ศรีสะเกษ ลพบุรี ชุมพร และระยอง ตั้งเป้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าร่วมกิจกรรม รวมกว่า 2,200 คน
นายประเสริฐ กล่าว่า ในปีนี้ บสย. ได้จับมือกับคู่พันธมิตร คิกออฟโครงการที่จังหวัดพะเยาเป็นแห่งแรก

ไฮไลท์ของกิจกรรม มุ่งเน้นการเข้าถึงสินเชื่อ การสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วม โดยได้เชิญผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ลูกค้า บสย. ออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ควบคู่กับการจัดกิจกรรม นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงินในพื้นที่ร่วมออกบูธให้ข้อมูลด้านสินเชื่อ รวมถึงสินเชื่อที่ร่วมโครงการ ค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. โดยได้รับเกียรติจากพิธีกรคู่ขวัญ คุณรัชนี สุทธิธรรม และคุณกำพู ภูริภูวดล เป็นผู้ดำเนินรายการ

นายประเสริฐ กล่าวต่อว่า กิจกรรม “มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนแฟร์” ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากทุกภาคส่วน ถือเป็นกิจกรรมไฮไลท์แห่งปี ที่สะท้อนถึงการทำงานแบบบูรณาการเพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยมีหน่วยงานพันธมิตร ประกอบด้วยสถาบันการเงิน หน่วยงานพันธมิตร สมาคมด้านผู้ประกอบการเอสเอ็มอีธนาคารแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สมาพันธ์เอสเอ็มอี บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ ร่วมสร้างปรากฏการณ์ มหกรรมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแฟร์ ที่ครบวงจรมากที่สุด นับเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่กำลังต้องการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง และขยายธุรกิจ

ด้านนายดำริ ขวัญสุวรรณ ผู้จัดการอาวุโสบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สำนักงานสาขาเขียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดพะเยาถือว่ามีศักยภาพทางเศรษฐกิจ แม้ว่าเป็นเมืองรอง แต่ความต้องการสินเชื่อมีค่อนข้างสูง โดยเฉพาะเอสเอ็มอีกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนที่กำลังขยายตัวและมีโอกาสเติบโตสูง รวมถึงกลุ่มธุรกิจค้าส่งค้าปลีก และธุรกิจเกษตร ที่มีโอกาสเติบโตเช่นกัน โดยวงเงินค้ำประกันสินเชื่อของจังหวัดพะเยาในภาพรวมอยู่ที่ราว 1,591 ล้านบาท มีจำนวนเอสเอ็มอีที่เป็นลูกค้า 2,761 ราย ขณะที่ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ (2561) ได้อนุมัติวงเงินค้ำประกันสินเชื่อไปแล้วราว 100 ล้านบาท มีจำนวนลูกค้าเอสเอ็มอีทั้งสิ้น 298 ราย

โดยขณะนี้ บสย. มีวงเงินค้ำประกันสินเชื่อในโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ อีกกว่า 28,000 ล้านบาท ซึ่งจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ผู้ประกอบการสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ บสย.Call Center 0-2890-9999 และธนาคารพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทิสโก้ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารยูโอบี ธนาคารทหารไทย ธนาคารเกียรตินาคิน เป็นต้น