สงขลาดัน “ดิวตี้ฟรีโซน” พร้อมดีเดย์เปิดด่านสะเดา-ปาดังเบซาร์ 24 ชั่วโมง


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา (กรอ.) ครั้งที่ 2/2561 โดยมีสำนักงานจังหวัดสงขลา หอการค้าจังหวัดสงขลา ด่านศุลกากรสะเดา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) และที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
โดยประเด็นการประชุม พูดถึงเรื่องโครงการศึกษาวิจัยการจัดตั้ง Duty Free Zone ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตปลอดภาษี Duty Free Zone ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ที่จะนำพาให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งภาครัฐภาค เอกชน และประชาชน รวมถึงศึกษาปัจจัยทั้งด้านบวกและลบที่ส่งผลต่อการจัดตั้งเขตปลอดภาษี Duty Free Zone พร้อมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตเศรษฐกิจที่มีความเจริญรุ่งเรือง โดยผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหลังจากการเปิด Duty Free Zone จะทำให้การค้าการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา มีการขยายตัว มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น และเป็นที่รู้จักมากขึ้นในกลุ่มประเทศ AEC และนานาชาติ พร้อมทั้งมีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการอย่างถูกต้อง
นอกจากนี้ในที่ประชุมมีการหารือในประเด็นของโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคประชาชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงตามนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ต่อคณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา และโครงการประเมินความรู้ความเข้าใจและผลกระทบเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเปิดจุดผ่านแดนแห่งใหม่ด่านพรมแดนสะเดาอีกด้วย
ดร.สมพร สิริโปราณานนท์ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดสงขลา และกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า สำหรับโครงการดิวตี้ฟรีโซน หอการค้าจังหวัดสงขลาได้จัดประชุมสัญจรที่ด่านนอก ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งทุกฝ่ายก็เห็นด้วย เพราะหากสำเร็จ จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ สร้างรายได้ให้กับชุมชน มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น รวมถึงเกิดการลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ด่านนอก เทศบาลตำบลสำนักขาม ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร รอยต่อรัฐเคดาห์ มาเลเซีย และเขตเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร รอยต่อรัฐปะลิส มาเลเซีย
ซึ่งจากการประชุม กรอ.ครั้งนี้ ทางจังหวัดสงขลารับไปดำเนินการ และ มอ.ก็รับไปทำการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้รัดกุมชัดเจน คาดว่าจะแล้วเสร็จเร็ว ๆ นี้ โดยดิวตี้ฟรีโซนด่านนอกและปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา มอ.จะทำการศึกษาเทียบเคียงกับดิวตี้ฟรีเกาะลังกาวี มาเลเซีย และดิวตี้ฟรีเมียนมา
ขณะที่โครงการเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ขณะนี้การลงทุนยังไม่ชัดเจน แต่รัฐบาลผลักดันโครงสร้างพื้นฐานแล้ว เช่น รถไฟรางคู่ มอเตอร์เวย์ เมื่อโครงพื้นฐานสร้างพร้อมหมดแล้ว ก็จะเกิดการลงทุนอย่างเลี่ยงไม่พ้น และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ส่วนความคืบหน้าการเปิดด่านถาวร 24 ชั่วโมง ที่ด่านสะเดาและด่านปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งปัจจุบันเปิดถึงเวลา 24.00 น. โดยจะผลักดันให้เปิดดำเนินการเป็น 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 อย่างเป็นทางการ แต่เปิดเฉพาะการขนสินค้าอย่างเดียวก่อน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ