ส่งออกด่านเชียงของ ต.ค. ปี 2566 ยอดลดฮวบ 2,779 ล้านบาท

ด่านเชียงของ
รูปภาพจากด่านศุลกากรเชียงของ

ส่งออกด่านเชียงของ จ.เชียงราย เดือนตุลาคม 2566 มียอดส่งออก 1,820 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 2566 มียอดส่งออก 4,600 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่ายอดการส่งออกของเดือนตุลาคม มูลค่าลดลง 2,779 ล้านบาท

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ด่านศุลกากรเชียงของ จังหวัดเชียงราย ถือเป็นหนึ่งในด่านชายแดนสำคัญของประเทศไทยในการส่งออกและนำเข้าสินค้าจาก สปป.ลาว และประเทศจีน ซึ่งจากการรายงานข้อมูลของด่านศุลกากรเชียงของพบว่าในช่วงปีงบประมาณ 2567 เดือนตุลาคม 2566 มียอดมูลค่าการส่งออกรวม 1,820,861,494.11 บาท แต่เมื่อเทียบกับช่วงเดือนกันยายน 2566 มียอดมูลค่าการส่งออกรวม 4,600,792,139.98 บาท แสดงให้เห็นว่ายอดการส่งออกของเดือนตุลาคม มูลค่าลดลง 2,779,930,645.87 บาท

จากสถิติการส่งออกด่านศุลกากรเชียงของในเดือนตุลาคม 2566 10 อันดับ ได้แก่ 1.ผลไม้สด มูลค่า 1,217,340,004.59 บาท 2.น้ำมันเบนซิน/ดีเซล มูลค่า 199,050,625.98 บาท 3.เครื่องอุปโภค-บริโภค มูลค่า 116,322,128.74 บาท 4.ปูนซีเมนต์ มูลค่า 66,526,639.71 บาท 5.ข้าวสาร มูลค่า 74,818,631.16 บาท 6.วัสดุก่อสร้าง มูลค่า 29,807,937.72 บาท 7.ดอกไม้แห้ง/ดอกกล้วยไม้ มูลค่า 24,517,422.65 บาท 8.รถยนต์ มูลค่า 22,425,472.39 บาท 9.ก๊าซปิโตรเลียมเหลว มูลค่า 13,995,815.28 บาท 10.ปุ๋ยเคมี มูลค่า 13,140,750 บาท และสินค้าตัวอื่น ๆ มูลค่า 68,821,262.39 บาท รวมมูลค่า 1,820,861,494.11 บาท

ด้านการนำเข้าสินค้า 10 อันดับ ได้แก่ 1.ผลไม้สด มูลค่า 1,648,896,771.54 บาท 2.ผักสด มูลค่า 716,103,445.99 บาท 3.ดอกไม้สด มูลค่า 70,433,069.78 บาท 4.ลิกไนต์ มูลค่า 19,350,679.78 บาท 5.เกาลัดสด มูลค่า 18,372,676.45 บาท 6.แก๊สอาร์กอน มูลค่า 11,768,643.25 บาท 7.ต้นไม้,กล้าไม้ มูลค่า 9,405,712.02 บาท

8.พืช (หัว หน่อ แขนง) มูลค่า 5,272,246.61 บาท 9.หินปูนบด มูลค่า 4,413,971.2 บาท 10.ใบไม้ กิ่งไม้ ของพืช มูลค่า 3,154,969.17 บาท  และสินค้าตัวอื่น ๆ มูลค่า 9,004,218.88 บาท รวมมูลค่า 2,516,176,404.67 บาท

ส่วนสินค้าส่งออกด่านศุลกากรเชียงของ ในเดือนกันยายน 2566 10 อันดับ ได้แก่ 1.ผลไม้ มูลค่า 4,043,819,976.41 บาท 2.น้ำมันเบนซิน/ดีเซล มูลค่า 237,680,468.69 บาท 3.เครื่องอุปโภค มูลค่า 104,425,858.77 บาท 4.วัสดุก่อสร้าง มูลค่า 74,818,631.16 บาท 5.ดอกไม้แห้ง/ดอกกล้วยไม้มูลค่า 30,185,924.43 บาท

6.รถยนต์ มูลค่า 18,278,743.63 บาท 7.กระดาษ มูลค่า 15,456,480.36 บาท 8.โค, กระบือ มีชีวิต มูลค่า 13,037,640.33 บาท 9.ก๊าซปิโตรเลียมเหลว มูลค่า 11,817,803.4 บาท 10.ข้าวสาร มูลค่า 9,718,346.41 บาท รวมมูลค่า 944,176,435.93 บาท และสินค้าตัวอื่น ๆ มูลค่า 41,552,266.39 บาท รวมมูลค่า 4,600,792,139.98 บาท

ด้านการนำเข้าสินค้า 10 อันดับ ได้แก่ 1.ผลไม้สด มูลค่า 1,793,129,143.92 บาท 2.ผักสด มูลค่า 754,882,802.03 บาท 3.ดอกไม้สด, ไม้ประดับ มูลค่า 69,286,639.26 บาท 4.เกาลัด มูลค่า 16,134,056.18 บาท 5.ลิกไนต์ มูลค่า 15,677,188.27 บาท


6.แก๊สอาร์กอน มูลค่า 14,076,274.28 บาท 7.ต้นไม้,กล้าไม้ มูลค่า 5,267,279.58 บาท 8.พืช (หัว หน่อ แขนง) มูลค่า 5,172,686.25 บาท 9.หินปูนบด มูลค่า 3,730,800 บาท 10.อุปกรณ์ตกปลา มูลค่า 3,636,096.57 บาท และสินค้าตัวอื่น ๆ มูลค่า 15,043,709.01 บาท รวมมูลค่า 2,696,036,675.38 บาท