ข้าวสังข์หยดพัทลุงราคาพุ่ง 20,000 บาท/ตัน ผลผลิตดี-มาตรฐานสูง

“สังข์หยดเมืองลุง” พุ่ง 25,000 บาท/ตัน จีน ราคา 200 บาท/กก. พัทลุงได้รับการรับรองจีไอ.จากสหภาพยุโรปกว่า 10 ราย ปี’62 ขยายให้ได้ 50 ราย บาท/กก. นายกโรงสีข้าวและชาวนาภาคใต้ ระบุโรงสีครวญ กำลังการผลิต โรงสีข้าวล้นเกือบเท่าตัว สาเหตุนาข้าวหาย แห่ขายนา และชาวนาเอง หันไปปลูกปาล์มน้ำมัน ชีปี’61 ราคาข้าวดีที่สุด หลังจากเลิกโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลมา ข้าวเปลือกทะลุ 7,200 บาท/ตัน

นายนัด อ่อนแก้ว กรรมการและที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตและค้าข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง เปิดเผยกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่าราคาข้าวสังข์หยดขนาดความชื้น 15 เปอร์เซ็นต์ มีราคาสูงถึง 20,000 บาท/ตัน และมีแนวโน้มว่าราคาอาจขึ้นสูงถึง 25,000 บาท/ตัน โดยมีราคาในประเทศจีนอยู่ที่ประมาณ 200 บาท/กก.

มีพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดพัทลุงประมาณ 15,000 ไร่ ให้ผลิตเฉลี่ย 350 กก./ไร่ คาดการณ์ว่าจะมีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นในฤดูกาลหน้าในขณะที่นายทักษิณ สุดจันทร์ นายกสมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้ เปิดเผยกับว่าสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกมีทิศทางดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่ 7,100 – 7,200 บาท/ตัน จากเดิมเมื่อปีที่แล้ว ราคาประมาณ 6,000 6,900 บาท/ตัน

และในขณะเดียวกันในปี 2561 ชาวนายังได้ผลผลิตที่มากจาก 700 – 800 กก/ไร่ เป็น 1-1.2 ตัน/ไร่ สาเหตุจากสภาพอากาศดี น้ำเพียงพอ และนาข้าวไม่มีศัตรูพืช เช่น แมลง หอย และไม่มีโรคข้าวเป็นต้น

ในขณะที่นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย ให้แก่ผู้ประกอบการข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง จำนวน 25 ราย และในจำนวนนี้ เป็นผู้ได้หนังสือรับรอง GI ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง จากสหภาพยุโรป จำนวน 13 ราย อีกด้วย

ข้าวสังข์หยดพัทลุง กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ประกาศรับรองให้เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ชื่อว่าข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง เป็นพันธุ์แรกของประเทศไทย

และนอกนั้นทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา และกรมการข้าวได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน GI ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ในสหภาพยุโรป (EU) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 และได้รับประกาศรับขึ้นทะเบียน GI ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงของไทยจาก EU เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เป็นความสำเร็จ ไทยในเวทีระดับโลก ซึ่งถือเป็นสินค้ารายการที่ 4 ของไทย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น GI ใน EU ต่อจากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ กาแฟดอยช้าง และกาแฟดอยตุง


นส.ดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ในปี 2561 จ.พัทลุง จะสนับสนุนการขึ้นทะเบียน GI ให้เพิ่มมากขึ้น ให้ได้ประมาณ 50 ผู้ประกอบการข้าวสังข์หยด และในอนาคตจะขยายการรับรองให้เป็นสินค้า GI เช่น ข้าวเล็บนก ข้าวเหนียวดำหมอ และปลาดุกร้า เป็นต้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ