เชียงใหม่ ผนึกสัมพันธ์ “เมืองออสติน” สหรัฐ ดึงกลุ่ม Venture Capital ดูลู่ทางลงทุน

“เชียงใหม่” ผนึกสัมพันธ์ “ออสติน” สหรัฐอเมริกาดึงกลุ่ม Venture Capital ดูลู่ทางลงทุนเชียงใหม่ หนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมเชื่อมโยงการศึกษา-วัฒนธรรม

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายโรเบิร์ต โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นางลิสา บูเจนนาส กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และคณะกรรมการบริหารฝ่ายเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมความริเริ่มเมืองพี่เมืองน้องระหว่างเมืองออสตินและเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมเปิดตัวโครงการความริเริ่มเมืองพี่เมืองน้องระหว่างเมืองออสตินและจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันนิมมาน เชียงใหม่

โรเบิร์ต โกเดค
โรเบิร์ต โกเดค

นายโรเบิร์ต โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า หลังจากจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) กับเมืองออสติน รัฐเทกซัส สหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ถือเป็นโอกาสที่สำคัญในการพัฒนาความร่วมมือด้านต่าง ๆ ระหว่าง 2 เมืองให้เกิดเป็นรูปธรรมในระยะต่อไป ซึ่งพบว่าทั้งเชียงใหม่และออสติน มีความละม้ายคล้ายคลึงกันหลายด้าน ทั้งด้านวัฒนธรรม สภาพแวดล้อม การเป็นเมืองเทศกาล (Festival) รวมถึงวัฒนธรรมในเชิงธุรกิจ

 

โดยในวันนี้ได้มีบริษัทของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital) หรือ VC เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีความสนใจในหลายธุรกิจของจังหวัดเชียงใหม่ และมองเห็นศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ในการเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญ และจะเปิดเวที TED Talk ที่เชียงใหม่ โดยผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่ม Venture Capital (VC) ของสหรัฐอเมริกา

ดังนั้น ความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงส่งเสริมธุรกิจการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่ถือว่ามีศักยภาพมากระหว่างออสตินและเชียงใหม่ และล่าสุดก็ได้มีการพบปะพูดคุยระหว่างหอการค้าเชียงใหม่กับหอการค้าออสตินแล้ว

นอกจากนี้ ยังมีโอกาสและความเป็นไปได้ในความร่วมมือด้านอื่น ๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนการศึกษาในระดับมัธยมระหว่างกัน และในอนาคตทางออสตินจะนำเทศกาลดนตรีเมืองออสตินมาจัดที่เชียงใหม่ด้วย

 

นายโรเบิร์ตกล่าวต่อไปว่า การเปิดตัวโครงการความริเริ่มเมืองพี่เมืองน้องระหว่างเมืองออสตินและจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมระหว่าง 2 เมือง ทั้งด้านการแสดง การเต้นรำ และอาหาร เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เกิดความร่วมมือด้านอื่น ๆ ต่อไป

นางลิสา บูเจนนาส กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ กล่าวว่า ความริเริ่มเมืองพี่เมืองน้องระหว่างเมืองออสตินและเชียงใหม่ แม้จะเพิ่งเริ่มต้นและเป็นความร่วมมือที่ใหม่เอี่ยม แต่เชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่าง 2 เมืองนี้จะอยู่ต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน ทั้งออสตินและเชียงใหม่ถือเป็นเมืองอุตสาหกรรมขั้นสูง ซึ่งในอนาคตอยากเห็น Venture Capital เกิดขึ้นในเชียงใหม่


นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เมืองออสติน เป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับโลก ความร่วมมือเมืองพี่เมืองน้องระหว่างออสตินและเชียงใหม่ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในอนาคต ทั้งการเชื่อมโยงพัฒนาการค้าการลงทุน การศึกษา การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และจังหวัดเชียงใหม่พร้อมที่จะสนับสนุนให้เกิดรูปธรรมในความร่วมมือด้านต่างๆระหว่าง 2 เมืองต่อไป