พาณิชย์ลงอุดรธานี ลุยจับคู่ธุรกิจสินค้าภาคอีสาน ทะลุ 113 ล้านบาท

พาณิชย์ ลงอุดรธานีลุยจับคู่ธุรกิจสินค้าภาคอีสาน ทะลุ 113 ล้านบาท กล้วยหอมทอง-ไผ่ซางหม่น พืชเศรษฐกิจแปรรูปได้หลากหลาย

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายกองตรี พิสิษฎ์ พิพัฒน์วิไลกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดงาน “Thailand Local BCG Plus Expo @ Udon Thani” ซึ่งจัดขึ้นที่ลานชั้น 1 เซ็นทรับอุดร ว่า นโยบายของ นายภูมิธรรม เวชชชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ คือ การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส

โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก หรือ Local Economy ส่งเสริมขีดความสามารถทางการค้าของผู้ประกอบการไทย ผลักดันการผลิตสินค้าสอดคล้องกับทิศทางความต้องการของตลาดโลก กระทรวงพาณิชย์ ถือว่ามีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกลไกขับเคลื่อน เศรษฐกิจอุดรธานีและพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอี SMEs ให้ต่อยอดไปถึงระดับประเทศ

ด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ Local BCG Plus จาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวมจำนวน 100 ราย 100 คูหา ซึ่งล้วนคัดสรรมาเป็นอย่างดี  ได้แก่ กลุ่มสินค้า BCG เช่น สินค้าปลอดภัย สินค้าอินทรีย์ สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, กลุ่มสินค้าอัตลักษณ์ เช่น สินค้า GI สินค้าตามโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และ กลุ่มสินค้านวัตกรรม

นอกจากการจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า Local BCG Plus แล้ว ภายในงานยังได้จัดกิจกรรม Business Matching ให้กับผู้ประกอบการภายในงาน เพื่อสร้างเครือข่ายและโอกาสทางการค้า โดยผลการจัด กิจกรรม จับคู่ธุรกิจรวม 5 คู่ มูลค่ามากถึง 113 ล้านบาท แบ่งเป็น

1. การซื้อขายไผ่ซางหม่น โดยฟาร์มไผ่ศรีรุ่ง กับสวนไผ่ขายลำ จ.อุดรธานี 60,000 ตัน มูลค่า 90,000,000 บาท

2. การซื้อขายกล้วยหอมทอง โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมสารน้ำโขง อุดรธานี กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง B.K.77 มูลค่า 22,000,000 บาท

3. การซื้อขายกล้วยหอมทอง โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมสารน้ำโขง อุดรธานี กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหอมทองเสิงสาง 1,000 ตัน มูลค่า 17,000,000 บาท

4. การซื้อขายมะม่วงน้ำดอกไม้ โดย บริษัท พีแอนด์เอฟเทคโน จำกัด กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงน้ำดอกไม้จังหวัด ขอนแก่น มูลค่า 6,000,000 บาท

5. การซื้อขายน้ำสับปะรด โดยนายเฉลิม บัวพันธ์ ผู้ซื้อ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดศุภราฟู๊ส คุกกิ้ง แอนด์โปรดักส์ ผู้ขาย มูลค่า 144,000 บาท