ค้าชายแดน Q1 ปี 2561 ส่งออกติดลบ !

คอลัมน์ ดาต้าภูธร

การผลักดันการค้าชายแดน และการค้าผ่านแดน ถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ รายงานภาพรวมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนในช่วง 3 เดือนแรก (มกราคม-มีนาคม) 2561 ว่า มีมูลค่าการค้ารวม 331,137 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.88% แต่เมื่อพิจารณารายละเอียดพบการส่งออก มูลค่า 187,127 ล้านบาท ติดลบ -4.20% และการนำเข้า 144,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.61% ทำให้ไทยได้ดุลการค้า 43,127 ล้านบาท

โดยเฉพาะในส่วนภาพรวมการค้าชายแดน ช่วง 3 เดือนแรก (มกราคม-มีนาคม) 2561 มีมูลค่า 275,138 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.43% แบ่งเป็นการส่งออกของไทย 159,339 ล้านบาท ติดลบ -6.90% และนำเข้า 115,799 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.80% ไทยได้ดุลการค้า มูลค่า 43,540 ล้านบาท 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณายอดภาพรวมการค้าผ่านแดน มีมูลค่า 55,989 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.87% แบ่งเป็นการส่งออก 27,788 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.91% นำเข้า 28,201 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.06% ส่งผลให้ไทยเสียดุลการค้า -413 ล้านบาท

Advertisment