นายกฯหนุน มช. ตั้ง Apple Developer Academies ดัน Hub สตาร์ตอัพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Apple Developer Academies

นายกฯหนุน มช. ตั้ง Apple Developer Academies ดัน Hub สตาร์ตอัพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาดนำไปสู่การจ้างงานราคาสูง สร้าง Startup และระบบนิเวศนวัตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือเชื่อมสู่เครือข่ายระดับโลก

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ได้เห็นชอบในการเตรียมพื้นที่ภายในอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) เป็นที่ตั้ง Apple Developer Academies พร้อมทั้งสั่งการให้ทีมงานเร่งเดินหน้าในการประสานงานกับ Apple ในเรื่องนี้

เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพในเชิงพื้นที่ โดยเป็นเมืองที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer) ทั้งนักศึกษาและมืออาชีพ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะเหล่า Digital Nomads รวมมากกว่า 5,000 คน มาใช้ชีวิตและทำธุรกิจอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่

จึงนับว่าเป็นตัวเลือกเมืองที่เหมาะสมที่จะตั้ง Apple Developer Academies เพื่อเป็น Digital Startup Hub ใน Southeast Asia

Advertisment

หากเกิดการจัดตั้ง Apple Developer Academies ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพื้นที่ภาคเหนือและประเทศไทย เป็นการสร้างทักษะแห่งอนาคตด้านดิจิทัล นำไปสู่การจ้างงานราคาสูงในพื้นที่ อีกทั้งจะเกิดการสร้าง Startup และระบบนิเวศนวัตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งภาคเหนือเชื่อมสู่เครือข่ายระดับโลก