ดับยกเกาะ ! ไฟฟ้าเกาะล้านขัดข้อง กฟภ. เร่งซ่อมคาดเสร็จภายใน 18.00 น.

ไฟฟ้าเกาะล้านขัดข้อง

ดับยกเกาะ สายไฟเคเบิลส่งไฟฟ้าไปเกาะล้านขัดข้อง นายกฯพัทยาประสาน กฟภ.เร่งซ่อมไฟฟ้าให้กลับมาใช้ได้ตามปกติภายใน 18.00 น.

วันที่ 14 มิถุนายน 2567  นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า จากกรณีสายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ขาด เนื่องจากเมืองพัทยาได้ทำการขุดทรายบริเวณชายหาด ซึ่งสายไฟฟ้าดังกล่าวเป็นสายไฟฟ้าที่ส่งกระแสไฟไปยังเกาะล้านทั้งหมด ส่งผลให้นักท่องเที่ยวแห่คืนห้องเสียหายกว่า 1 ล้านบาท

ล่าสุด ได้ประสานและสอบถามไปยัง กฟภ. ซึ่ง กฟภ.จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าให้สามารถกลับมาใช้ได้ตามปกติในเวลาประมาณ 18.00 น.