พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค รื้อแผนลงทุนเขตศก. ตื๊อ”หมอเสริฐ-เตชะอุบล”ลงขัน

พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค รื้อแผนลงทุนเขตศก. ตื๊อ”หมอเสริฐ-เตชะอุบล”ลงขัน

“พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค” รื้อแผนลงทุน เขตเศรษฐกิจพิเศษตราดรับ EEC บูมการค้า ซื้อที่ดินเพิ่ม 100 ไร่ ผุดท่าเรือท่องเที่ยว ปูทางสู่ Golden Gateway เชื่อมตะวันออก-กัมพูชา เวียดนาม ขอสิทธิประโยชน์เพิ่ม จีบ “หมอเสริฐ-อภิชัย-จีน” ร่วมทุน

นายชายนิด อรรถญาณสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า บริษัทอยู่ระหว่างปรับรูปแบบการพัฒนาโครงการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) อ.คลองใหญ่ จ.ตราด เนื้อที่ 895 ไร่ ที่ประมูลได้สิทธิ์พัฒนาจากกรมธนารักษ์ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เนื่องจากช่วงที่บริษัทเสนอแผนพัฒนาโครงการดังกล่าว นโยบาย EEC ยังไม่ชัดเจน

ปรับแผนลงทุนเขต ศก.ตราด

รายละเอียดรูปแบบใหม่จะแล้วเสร็จใน 2-3 เดือนนี้ จะใช้เงินลงทุนเพิ่มจากเดิม 3,000 ล้านบาท เป็น 3,500 ล้านบาท โดยปรับการพัฒนาเพิ่มจากเดิม 4 โซน ได้แก่ โซนพื้นที่สีเขียว โซนพาณิชยกรรม โซนพักผ่อนหย่อนใจ มีโรงแรม 2 แห่ง และ สวนสนุก และโซนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรจะเพิ่มการพัฒนาอีก 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านเกษตร-อุตสาหกรรม เน้นอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรกรรมและห้องเย็น สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรส่งออกไปยังกัมพูชาและเวียดนามได้ 2.ด้านการท่องเที่ยว จะพัฒนา จ.ตราด ที่มีเกาะอยู่กว่า 50 เกาะ ให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวทางทะเลแห่งใหม่ รองรับนักท่องเที่ยวจากพัทยาและระยอง ล่าสุดบริษัทได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีกกว่า 100 ไร่ เป็นที่ดินติดชายหาด มูลค่า 500 ล้านบาท รองรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เช่น สร้างท่าเรือ เป็นต้น

ดึงบางกอกแอร์เวย์ส-TFD ร่วม

นอกจากนี้กำลังเจรจากับ น.พ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เจ้าของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ลงทุนพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพสนามบินตราดเป็นสนามบินนานาชาติ และเจรจากับบริษัท การท่องเที่ยวจากประเทศจีนเข้าร่วมพัฒนาด้วย ภายใน 5 ปีนี้ จะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจาก 2 ล้านคนต่อปี เป็น 5 ล้านคนต่อปี และ 3.ด้านการค้าชายแดน จะเพิ่มมูลค่าการค้าการส่งออกสินค้าเกษตรจากอีสเทิร์นซีบอร์ดไปกัมพูชาและเวียดนามมากขึ้น ผ่านท่าเรือคลองใหญ่ และอยู่ระหว่างเจรจากับนายอภิชัย เตชะอุบล เจ้าของนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี บมจ.ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนานิคมอุตฯแปรรูปเกษตรกรรม

“คอนเซ็ปต์ยังคงเป็นโครงการ Golden Gateway คือ เปิดประตูการค้าและการท่องเที่ยวภาคตะวันออกไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ต่างจากอีอีซีที่จะดึงนักลงทุนเข้ามาในพื้นที่ เป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ในอนาคตตราดจะเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ เมืองอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร และเมืองบริการการค้าระหว่างประเทศครบวงจร”

ขณะที่สิทธิการพัฒนาส่วนใหญ่ยังเป็นไปตามเกณฑ์เดิม ที่เพิ่มเติมคือการขอสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ขยายเวลาให้ 2 ปี จากเดิม 30 ธ.ค. 2561 เป็น 30 ธ.ค. 2563

ยื่น 7 ข้อขอเพิ่มสิทธิประโยชน์

ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ตราดว่า ล่าสุดมีรายงานว่า บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ได้ยื่นข้อเสนอขอปรับแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับ EEC โดยแจ้งกับกรมธนารักษ์ว่า โครงการ EEC ได้รับการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มาก ทำให้พันธมิตรที่จะเข้าร่วมทุนไม่มั่นใจ จึงต้องปรับแผนการลงทุนใหม่ พร้อมกับเสนอขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล 7 ข้อ

1) ขอขยายเวลาสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 10 จาก 10 ปี เป็น 20 ปี หรือปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 0 ใน 10 ปีแรก

2) ขอสิทธิพิจารณาเป็นรายแรกในการต่อสัญญาเช่าพื้นที่โครงการอีก 50 ปี 3) ขอยกเลิกเงื่อนไขสิ้นสุดการเช่า ข้อ 19 ที่ต้องรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างปรับสภาพดิน ภายใน 30 วัน 4) ขอรับสิทธิสนับสนุนการก่อสร้างสนามบินนานาชาติ หรือท่าเทียบเรือท่องเที่ยวแห่งใหม่

5.พื้นที่โครงการ ความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงและจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมกับโครงการ 6) ขอผ่อนผันค่าเช่าที่ดิน

และ 7) ขอการสนับสนุนสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการ เช่น ถนน ไฟฟ้า น้ำประปา เขตไฟเบอร์ออปติก และวางผังเมืองให้สอดคล้องกับแนวพัฒนาโครงการ

ชี้จ้องหาพันธมิตรทุนท้องถิ่น

ด้านนายพิพัฒน์ ฤกษ์สหกุล กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และอดีตประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ตราด กล่าวว่า ได้รับการประสานจากตัวแทน บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ว่าสนใจหาผู้ร่วมลงทุนโครงการดังกล่าว แต่สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จ.ตราด ยังไม่มีรายใดสนใจ และขณะนี้ยังไม่มีการลงทุนใหญ่ ๆ ให้เห็น ยังไม่ชัดเจนว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษตราดจะผลักดันธุรกิจใหม่ ๆ ด้านใดบ้าง นอกจากการค้าชายแดนมูลค่ากว่า 30,000 ล้านบาทที่มีอยู่แล้ว

“สนามบิน-ท่าเรือ” ยังอีกยาว

ขณะที่ ดร.ประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการ จ.ตราด เปิดเผยว่า กรณีข้อเสนอของ บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค เรื่องพัฒนาสนามบินนั้น ปัจจุบันตราดมีสนามบินของบริษัทบางกอกแอร์เวย์สอยู่ การจะพัฒนาเป็นสนามบินนานาชาติต้องยื่นเรื่องต่อสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และขออนุญาตจาก บมจ.กสท โทรคมนาคม ส่วนท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ กรมเจ้าท่าได้เข้ามาดูแล และเร่งจัดหาผู้ประกอบการ

“ตอนนี้สายตาทุกคู่จ้องจับที่ความเคลื่อนไหวของพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ ที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีการซื้อขายที่ดินกันคึกคักเตรียมรองรับ ส่วนการลงทุนของเอกชนที่ผ่านมาผ่านการอนุมัติเพียงรายเดียว เป็นการลงทุนผลิตอาหารสัตว์ เงินลงทุน 182.6 ล้านบาทโอกาสด้านการท่องเที่ยวของเขตเศรษฐกิจพิเศษตราดเป็นไปได้สูง เพราะมีการเชื่อมโยงเส้นทางเรือไว้แล้วจากจุกเสม็ด เกาะช้าง คลองใหญ่ และเส้นทางระหว่างประเทศ กับสีหนุวิลล์ ฟูก๊วกของเวียดนาม ส่วนเส้นทางรถยนต์ ปี 2562 ถนนสุขุมวิท 4 ช่องจราจรจดชายแดนบ้านหาดเล็ก จะเชื่อมโยงกับถนนหมายเลข 48 ของกัมพูชา ในแนวทางระเบียงเศรษฐกิจ สาย R10 ที่เชื่อมต่อกัมพูชา ถึงเมืองกาเมาของเวียดนาม

ตราดเก็งกำไรที่ดินคึกคัก

นายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีภาคเอกชนมาขออนุญาตลงทุนทำธุรกิจ มีเพียงการสอบถามเข้ามา ในพื้นที่ตำบลไม้รูดมีการสร้างรีสอร์ต ร้านอาหารขนาดเล็กเพิ่มขึ้น และคาดว่านักธุรกิจจะสนใจลงทุนมากขึ้น เพราะที่ดินยังราคาไม่สูงมากนัก ยกเว้นติดชายทะเลไร่ละ 1-2 ล้านบาท แต่ส่วนใหญ่เป็นการซื้อขายเก็งกำไรมากกว่าการลงทุน

QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ