“เชียงราย” เฝ้าระวังไฟป่าหันใช้ดาวเทียมระบบเวียส์”ซูโอมิ”สเเกนพื้นที่-ตรวจสอบแม่นยำขึ้น

เชียงรายหันมาใช้บริการดาวเทียมระบบเวียส์ชื่อว่าดาวเทียมซูโอมิ จัดทำแอปพลิเคชั่นมือถือระบบแอนดรอยด์ แสกนฮอตสปอต-พื้นที่จุดเกิดความร้อนใช้ป้องกันไฟป่า

นายปรีชา ทองคำเอี่ยม ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เปิดเผยว่า จากกรณีที่ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ร่วมกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงราย พัฒนาโปรแกรมและระบบแจ้งจุดความร้อนในฤดูแล้งหรือฮอตสปอตเพื่อใช้ป้องกันไฟป่าและหมอกควันมาหลายปีแล้วนั้น พบว่าในปี 2560 นี้ มีฮอตสปอตแค่ 19 ครั้ง และเกิดไฟไหม้จริงเพียง 16 แห่ง หลังจากปี 2559 ที่ผ่านมาเคยเกิดขึ้นมากถึง 921 ครั้ง จึงถือได้ว่าการใช้ระบบดังกล่าวได้ผล โดยใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการโดยทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางกำลังตามจุดต่างๆ เพื่อเข้าระงับเหตุด้วย

ทั้งนี้ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น โดยจากเดิมที่เคยใช้ดาวเทียมในระบบโมดิสขององค์กรการนาซ่า ซึ่งจะโคจรผ่านประเทศไทยวันละ 4 ครั้ง ก็ได้หันมาใช้บริการดาวเทียมระบบเวียส์ ชื่อว่าดาวเทียมซูโอมิ ซึ่งจะโคจรผ่านประเทศไทยวันละ 2 ครั้ง เวลา 10.30 น.และ 02.00 น.ซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับฮอตสปอตและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องได้มากกว่า โดยระบบเดิมจะให้ข้อมูลแบบกว้าง ๆ ไม่ลงลึกในรายละเอียดมากนัก แต่ระบบใหม่จะตรวจสอบหรือสแกนพื้นที่ได้ละเอียด โดยระบุถึงสภาพภูมิประเทศ จุดเกิดความร้อน เส้นทางที่จะเดินทางไปถึงหน่วยของเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังที่อยู่ใกล้ที่สุด ฯลฯ โดยจัดทำเป็นแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอยด์ ซึ่งสะดวกต่อการใช้งานร่วมกันทั้งจังหวัด

“สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการบริหารจัดการ แม้จะมีดาวเทียมแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ปฏิบัติงานในช่วงฤดูฝนนี้อย่างเต็มที่ แม้ว่าจะไม่ใช่ฤดูแล้งที่มีไฟป่าและหมอกควัน โดยจัดอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านเพื่อให้เห็นถึงความตั้งใจของเจ้าหน้าที่ในการให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันไฟป่าตลอดเวลา ไม่ใช่มาทำกันแค่ช่วงฤดูแล้ง อันจะทำให้ชาวบ้านร่วมตื่นตัวด้วย และเมื่อถึงช่วงฤดูแล้งเราก็พร้อมปฏิบัติการได้โดยทันทีต่อไป” นายปรีชากล่าว


อย่างไรก็ตามปัจจุบันเจ้าหน้าที่ป้องกันไฟป่าได้มีการวางกำลังเอาไว้ตามจุดต่างๆ จำนวน 117 สถานี ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเมื่อมีฮอตสปอตในช่วงฤดูแล้งก็จะแจ้งผลไปยังหน่วยที่อยู่ใกล้จุดฮอตสปอตมากที่สุด เพื่อเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและเข้าระงับเหตุกรณีมีไฟไหม้ได้อย่างรวดเร็วต่อไป