12 วิทยาลัยเทคนิคผนึกกำลัง ยกระดับผลิตบุคลากรด้านอาชีวะของภาคใต้

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “TVET Hub ศรีวิชัย” ศูนย์กลางผลิต ครู บุคลากร เทคโนโลยีปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน รองรับความต้องการอุตสาหกรรมภาคใต้ ผนึก Chevron Enjoy Science เครือข่ายอาชีวะ 12 วิทยาลัยเทคนิค ภาคใต้ เฟส 2

ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) เป็นประธาน และร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัย (TVET HUBศรีวิชัย) กับวิทยาเทคนิคในเครือข่าย : MOU Signing Ceremony for new OVEC Schools Network ซึ่งเป็นการลงนามในระยะที่ 2 ของ มทร.ศรีวิชัย กับวิทยาลัยเทคนิค 7 แห่ง ในภาคใต้ ที่ห้องสุวรรณมัจฉา โรงแรมราชมังคลา สงขลาเมอร์เมด อ.เมือง จ.สงขลา

ทั้งนี้ จากเมื่อปีที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคนิคในภาคใต้ เข้าร่วมเครือข่ายจำนวน 5 แห่ง จากมีเป้าหมาย 12 แห่ง ระยะ 3 ปี เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ และยกระดับการผลิตบุคลากรด้านอาชีวะของภาคใต้ ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ ส่วนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีปิโตรเลียม และพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญในปัจจุบัน และอนาคต

ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย เปิดเผยว่า เมื่อปี 60 ที่ผ่านมา ทาง มทร.ศรีวิชัย ได้ร่วมกับโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ของทาง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด โดยมีการจัดตั้ง ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัย (Technical Vocational Education and Training (TVET) Hub Srivijaya) หรือ “TVET HUB ศรีวิชัย”
เพื่อยกระดับการพัฒนาครูอาชีวศึกษา และบุคลากรสายอาชีพในภาคใต้ โดยมีวิทยาลัยเทคนิคเข้าร่วมกับ TVET Hub ศรีวิชัย แล้ว 5 แห่ง

และในปีนี้ได้ขยายความร่วมมือเฟส 2 กับวิทยาลัยเทคนิคอีก 7 แห่ง ในภาคใต้ มี วิทยาลัยเทคนิคสตูล วิทยาลัยเทคนิคสิชล วิทยาลัยเทคนิคพังงา วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคจะนะ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง และ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประทานราษฎร์นิกร


โดยทาง มทร.ศรีวิชัย จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง และเป็นผู้นำในการพัฒนาหลักสูตร STEM ให้กับครูอาชีวะในภาคใต้ เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับอาชีวะขั้นสูงในการเชื่อมต่อกับภาคอุตสาหกรรม ครูอาชีวศึกษาจะได้พัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อการผลิตช่างเทคนิครุ่นใหม่ โดยเฉพาะสาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน ที่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญของพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งตลอดระยะเวลา 1 ปี แรกของโครงการนั้น ได้จัดการอบรมด้าน STEM for TVET ให้ครูอาชีวศึกษาในเครือข่ายไปแล้ว 37 ราย พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ลงพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ เพื่อปรับรูปแบบการสอนที่เหมาะสม คาดว่าเมื่อครบ 3 ปี จะสามารถสร้างบุคลากรสายอาชีพที่มีคุณภาพให้แก่อุตสาหกรรมในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ

ด้าน นางชลิดา ณรงค์ศิริกุล ผู้จัดการโครงการ “Chevron Enjoy Science” บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ซึ่งในฐานะร่วมพิธีลงนาม เปิดเผยว่า “TVET HUB ศรีวิชัย” จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ที่มุ่งเน้นพัฒนาคน และยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดยขณะนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ แล้วจำนวน 5 จาก 6 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละแห่งจะกำหนดบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาแรงงานให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมหลักในแต่ละพื้นที่


ส่วนการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ถือว่ามีผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจ โดยผลการสำรวจพบว่า นักเรียนในวิทยาลัยเทคนิคเครือข่ายร้อยละ 66 สามารถทำข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ได้ดีขึ้น นอกจากนี้ร้อยละ 84 ระบุว่า วิธีการสอนแบบใหม่ช่วยให้เกิดการทำความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนมากขึ้น ส่วนร้อยละ 84 สามารถทำแบบฝึกหัดในวิชาวิทยาศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น และ ร้อยละ 88 มีทักษะการแก้ปัญหาที่ดีขึ้นอีกด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ