“อพท.” สำรวจพื้นที่ 4จังหวัด เชื่อมโยงอารยธรรมสุโขทัย

อพท.รุกสำรวจข้อมูลทุนวัฒนธรรม4 จังหวัด สุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลก ตาก เตรียมพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง คาด แล้วเสร็จภายใน 2 ปี ตอกย้ำทุนวัฒนธรรมและมรดกโลกกินได้ หนุนการท่องเที่ยวเชิงลึกและยั่งยืน

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เปิดเผยว่า อพท.อยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจข้อมูลที่เป็นของดี ของเด่น และทุนทางวัฒนธรรม ในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย สุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลก และตาก เพื่อรวบรวมและจัดทำเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงอารยธรรมสุโขทัย โดยมีจุดเริ่มต้นจากเมืองมรดกโลกจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งจะนำมาเชื่อมต่อกับมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลกและตาก รวมทั้งสำรวจข้อมูลร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวของทั้ง 4 จังหวัด ไปพร้อมกัน เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้มาจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว ให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่สนใจหรือนักท่องเที่ยวได้นำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาการสืบค้นและพัฒนาประมาณ 2 ปี

นายทวีพงษ์กล่าวว่า สำหรับการพัฒนายังคงตอกย้ำแนวคิด “มรดกโลกกินได้” นำเสนอ สุโขทัย ศูนย์กลางเมืองมรดกโลก มีจังหวัดพิษณุโลกเป็นโครงข่ายการคมนาคม ทั้งทางบกและทางอากาศ ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่มาแต่ในอดีตเช่นกัน ส่วนจังหวัดตาก ก็มีความสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และชาติพันธุ์ และยังเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมา ซึ่งมีจุดแข็งทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ และการค้าขาย

ขณะที่จังหวัดสุโขทัย และกำแพงเพชร นั้น จะพัฒนาภายใต้แนวคิด “มรดกพระร่วง” ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และสัมผัสผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเกิดความเข้าใจและจดจำ

อย่างไรก็ตาม อพท.วางเป้าหมายการพัฒนาเส้นทางอาณาจักรสุโขทัย อพท.ต้องส่งเสริมให้ชุมชนเห็นคุณค่าของความเป็นเมืองประวัติศาสตร์ พร้อมผลักดันการนำเสนอมุมมองใหม่ในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมายปลายทาง เพื่อทำให้นักท่องเที่ยวที่เคยมาท่องเที่ยวแล้วกลับมาเที่ยวซ้ำ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ชื่นชอบหรือสนใจในประวัติศาสตร์รวมถึงกลุ่มคนที่ยังไม่เคยมาอีกด้วย ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวหลักจะต้องสามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวรองได้ ด้วยการร้อยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไปสู่ชุมชน ผ่านวิถีชีวิต ความเชื่อ งานหัตถกรรม


นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางส่องสัตว์ศิลปะพระร่วง เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ ศิลปะ ศาสนา ผ่านการชื่นชมศิลปกรรมรูปสัตว์ที่มีความหมายมงคล เพื่อทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกเข้าถึงง่าย เข้าใจง่าย ได้ค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ที่คาดไม่ถึง หรือได้มากกว่าที่คาดหวังไว้ แล้วจึงร้อยเรียงเรื่องราวไปยังแหล่งชุมชนที่มีศิลปะรูปสัตว์ซุกซ่อนอยู่ในงานหัตถกรรมและความเชื่อ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งมุมมองของการท่องเที่ยวชมโบราณสถาน ที่จะสร้างความเพลิดเพลินและได้รับความรู้จากการท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ