กาญจนบุรีเตรียมผลักดันการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ชายแดน

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะส่วนราชการ ผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยว ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยว พร้อมเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ชายแดน ณ เมืองทวาย สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวจรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี นายปัญญา วุฒิประจักษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี นายทรงวุฒิ ศิลแดนจันทร์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี นายเฉลิมฉัตร จันทร์อินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี

นำคณะส่วนราชการ ผู้ประกอบการธุรกิจด้านที่พัก โรงแรม ร้านอาหาร ร่วมเดินทางไปยังเมืองทวาย สาธารณรัฐสภาพเมียนมา เพื่อร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าด้านการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองชายแดน เพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดกาญจนบุรีและเมืองทวาย เมื่อวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2561

Advertisement

โดยมี Dr.Lai Lai Maw (ดร.ไล ไล มอร์) มุขมนตรีตะนาวศรี Mr.Kaung San Oo (นายกองซาน อู) ผู้ว่าราชการจังหวัดตะนาวศรี Mr.Ye Htut Naing (นายเยโท ไน) ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมตะนาวศรี Miss Tint Tint Lwin (มิส ติน ติน ลวิน) นายกสมาคมการท่องเที่ยวสาธารณรัฐสภาพเมียนมา พร้อมด้วยที่ปรึกษา ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม โรงแรม Hotel Dawei เมืองทวาย สาธารณรัฐสภาพเมียนมา

จังหวัดกาญจนบุรี ได้เล็งเห็นว่า เมืองทวายมีศักยภาพในการพัฒนา ส่งเสริม เชื่อมโยงในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษในเมืองชายแดนภาคตะวันตกของประเทศไทย โดยใช้การท่องเที่ยวนำการค้าและการลงทุน เพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว สร้างความสัมพันธ์ เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนอารยธรรม ขนบธรรมเนียม และทรัพยากรทางการท่องเที่ยวระหว่างเมืองทวายกับจังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อนำเสนอรูปแบบของการแนะนำแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว สินค้าของดีเมืองกาญจนบุรี ที่พัก ร้านอาหาร ของฝาก บริษัทนำเที่ยว ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีความโดดเด่น พร้อมทั้งการแสดง ศิลปวัฒนธรรม ไปนำเสนอผู้ประกอบการท่องเที่ยวเมืองทวาย

โดยกิจกรรมประกอบด้วย การสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ซึ่งเมืองทวาย ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น ชายหาดมามะกัน ร้านอาหารซีฟู้ด วัดพระนอน วัดพระยืน วัดพระใหญ่ ตลาดปลา และตลาดร้อยปี การบรรยาย เรื่องนโยบายของสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการส่งเสริมการลงทุนด้านการท่องเที่ยวเมืองทวายโดย Miss Tint Tint Lwin (มิส ติน ติน ลวิน) นายกสมาคมการท่องเที่ยวสาธารณรัฐสภาพเมียนมา

Advertisement

การบรรยาย เรื่อง การท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีและเส้นทางเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว กาญจนบุรี – ทวาย โดย Mr.David Gooi (มิสเตอร์เดวิส กุย) ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม

ทำให้ทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสที่จะเสนอ ปรับปรุง และแก้ไขแนวทางในการทำงานร่วมกัน ซึ่งในส่วนของผู้ประกอบการทวาย มีการนำเสนอให้จังหวัดกาญจนบุรี เปิดให้โอกาสให้นักเที่ยวสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ทั้งจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากปัจจุบันสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรีเท่านั้น