หอการค้าฯเชียงใหม่จัดเต็ม “หอการค้าแฟร์ 2018” จีน-พม่าเล็งซื้อเกษตรแปรรูป-เครื่องสำอาง100ล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ว่า วันนี้ (20 มิถุนายน 2561) หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดแถลงข่าวงาน “หอการค้าแฟร์ 2018” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงาน Lanna Expo 2018 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่จะได้จัดงาน “หอการค้าแฟร์ 2018” Chiang Mai Chamber of Commerce Fair 2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงาน Lanna Expo 2018 ที่จัดโดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่


โดยการจัดงานหอการค้าแฟร์ 2018 ในปีนี้ ได้รับการสนับสนุนจากจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และจังหวัดเชียงใหม่ที่สนับสนุนพื้นที่จัดงานบริเวณอาคารศูนย์ SMEs ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาฯ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้า ขยายช่องทางทางการตลาดของผู้ประกอบการ พร้อมกับส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือตอนบน 1

ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมนำเสนอและแสดงสินค้าภายในงานหอการค้าแฟร์ 2018 จำนวน 125 บูธ แบ่งเป็นโซนสินค้าฮาลาล ฮาลาลสตรีท โซนนิทรรศการ โซน Wellness โซน Cosmetic Valley โซนตลาดผลไม้ เป็นต้น คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานมากกว่า 250,000 คน ตลอด 10 วัน และจะสร้างรายได้จากการขายปลีกสินค้าภายในงานไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท

นางวิภาวัลย์กล่าวต่อว่า นอกจากการแสดงสินค้าภายในงานหอการค้าแฟร์ฯแล้ว ยังได้จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยปีนี้ได้นำผู้ซื้อ (Buyer) จากประเทศจีน (นครคุนหมิง สิบสองปันนา) และเมียนมา (เมืองมัณฑะเลย์) เข้าร่วมเจรจาซื้อขายกับผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้ซื้อจากทั้งประเทศจีนและเมียนมาให้ความสนใจสินค้ากลุ่มเครื่องสำอางและผลไม้แปรรูป-เกษตรแปรรูป เช่น ชาหมัก ของบริษัท ที แกเลอรี่ (Tea Gallery) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการทำชาหมักในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับความสนใจจากนักธุรกิจจีนและเมียนมาจำนวนราว 10 ราย ที่สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายชาหมักในประเทศจีนและเมียนมา โดยคาดว่าเวทีการจับคู่ธุรกิจในงานหอการค้าแฟร์ฯครั้งนี้ จะมีมูลค่าการซื้อขายมากกว่า 100 ล้านบาท

ด้าน ดร.ณพศิษฐ์ จักรพิทักษ์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า การดำเนินโครงการในปีนี้ถือเป็นการบูรณาการอย่างใกล้ชิดระหว่างสถาบันการศึกษากับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ดำเนินโครงการร่วมกัน ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการดิจิทัลของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ให้ก้าวสู่ Super Cluster ด้านดิจิทัล Thailand 4.0 โครงการ Cross Border E- commerce โครงการ smart farmer และ smart insect โครงการหน้าต่างการท่องเที่ยวสู่ล้านนา (Lanna Tourism Enclave) ที่ได้ดำเนินการผ่านศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism) ในจังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมการอบรมผู้ประกอบการล้านนาลองสเตย์ โครงการพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรสำหรับเครื่องสำอางภาคเหนือ (Cosmetic Valley) (Lanna Long Stay) ของ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น โดยผู้ประกอบการในทุกกลุ่มจะเข้าร่วมแสดงสินค้าภายในงานหอการค้าแฟร์ 2018 ครั้งนี้ด้วย

ดร.ภราดร สุรีย์พงค์ ผู้ช่วยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ในปีนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล มีส่วนในการประสานงานนำผู้ประกอบการด้านฮาลาลมาร่วมออกบูธภายในโซนหอการค้าฯแฟร์ 2018 จำนวนถึง 70 บูธ ซึ่งนอกจากสินค้าประเภทอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลแล้ว ยังมีสินค้ากลุ่มอื่นๆ อาทิ สินค้ากลุ่มท่องเที่ยว ซอฟต์แวร์ เป็นต้น ที่จะร่วมนำเสนอขายภายในงาน เป็นการแสดงศักยภาพของสินค้าฮาลาลของจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะช่วยสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฮาลาล ที่จะมีโอกาสขยายตลาดการค้าในประเทศอาเซียน รวมถึงทางโซนตะวันออกลางและยุโรปด้วย เนื่องจากมีการขยายตัวของนักท่องเที่ยวมุสลิมเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง

Previous articleทางเลือกบนทางร่วม
Next articleปิดถาวร ถ.กำแพงเพชร 3 เชื่อม 3 สวน เป็น ‘อุทยานสวนจตุจักร’