“สุราษฎร์ธานี” ชวนเที่ยว 9 ศาสนสถาน 3 ศาสนา

วันนี้ (9 กรกฎาคม 2561) ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่า นางแจ่มจิตร พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมแถลงข่าว กิจกรรมจาริกแสวงบุญ 9 ศาสนสถานสุราษฎร์ธานี เปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางศาสนา ทั้งพุทธ คริสต์ และอิสลาม รวม 9 แห่ง ที่ศาลาการเปรียญ วัดไทร อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอยู่แล้ว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ ทั้งภูเขา ทะเล ป่าไม้ แต่การท่องเที่ยวในมิติของศาสนาที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตผู้คนยังไม่เป็นที่รู้จัก และยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีศักยภาพสูง เนื่องจากมีศาสนสถานที่สำคัญของทั้ง 3 ศาสนา พร้อมมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ อาทิ พระบรมธาตุไชยา ในพุทธศาสนา สุเหร่านอก หรือ มัสยิดยุ้มอีตุลอิสลาม ในศาสนาอิสลาม และอาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล ในคริสต์ศาสนา เป็นต้น นอกจากนั้น การทำบุญตามความเชื่อในแต่ละศาสนา ยังเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่ เพื่อทำบุญหรือสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของแต่ละคนได้อีกด้วย

สำหรับกิจกรรม จาริกแสวงบุญ 9 ศาสนสถาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหนึ่งในกิจกรรม “ส่งเสริมการท่องเที่ยว เส้นทางจาริกแสวงบุญ ศาสนสถานสำคัญ 9 แห่ง ตามรอยสักการะ 108 พระปฏิมา พระบรมธาตุ พุทธรัตนมณี มรดกแผ่นดิน” ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น 1 ใน 9 จังหวัดทั่วประเทศที่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพระบรมธาตุไชยา เป็นศาสนสถานที่สำคัญ แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในอดีต และยังมีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนสถานต่างๆ อีกมากมาย


สำหรับแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทาง จาริกแสวงบุญ ทั้ง 9 แห่ง ประกอบด้วย วัดไตรธรรมาราม (วัดสามหม้าย) พระอารามหลวง, วัดไทร, วัดธรรมบูชาพระอารามหลวง, อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล , วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง, วัดธารน้ำไหล หรือสวนโมกขพลาราม,วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร, มัสยิดยุ้มอีตุลอิสลาม และวัดสมุหนิมิต ซึ่งศาสนสถานแต่ละแห่ง ของแต่ละศาสนา มีเรื่องราว ประวัติศาสตร์ และศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ อาทิ มัสยิดยุ้มอีตุลอิสลาม เป็นมัสยิดเก่าแก่ และ เป็นมัสยิดแห่งแรกในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากทางราชการ ตั้งอยู่ที่ตำบลพุมเรียง อ.ไชยา ชาวบ้านเรียกติดปากว่า “สุเหร่านอก“ ความโดดเด่น คือชุมชนชาวไทยพุทธและไทยมุสลิม ที่อยู่รวมกับอย่างกลมกลืน มีผ้าไหมพุมเรียง เป็นสินค้า โอท็อปขึ้นชื่อ


ส่วน อาสนวิหารอัครเทวดาราฟาเอล ในคริสต์ศาสนา เป็นโบสถ์ศูนย์กลางของสังฆมณฑล หรือโบสถ์ประจำตำแหน่งของประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ซี่งมีเขตการปกครอง 15 จังหวัด คือ 14 จังหวัดภาคใต้ และ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของคริสต์ศาสนิกชน คาทอลิก ที่มีเอกลักษณ์ทางศิลปะในสมัยศรีวิชัยที่เรียบง่ายและสวยงาม ส่วนวัดไทร (บ้านดอน) มีศาลาการเปรียญไม้ ที่ทหารญี่ปุ่นเคยยกพลขึ้นบกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้บุกยึดเอาศาลาการเปรียญวัดไทร เป็นฐานบัญชาการรบในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ