เปิดตัว 14 เครือข่าย “Food Truck” เชียงใหม่ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพหนุนท่องเที่ยว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (16 กรกฎาคม 2561) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานโครงการและเปิดตัวกลุ่ม “Chiangmai Food Truck Club” ภายใต้กิจกรรมสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Food Truck) ณ โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เชียงใหม่

นายวีระยุทธ สุขวัฒฑโก ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โครงการ Northern Thailand Food Valley ได้ขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหารบนรถเคลื่อนที่ (Food Truck) โดยได้รับการส่งเสริมงบประมาณจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ภายใต้กิจกรรมสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งเป็นโครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2561

ทั้งนี้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับกลุ่มเครือข่าย และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจและมีการดำเนินกิจกรรม ที่ส่งผลให้เกิดผลิตภาพหรือนวัตกรรมระหว่างกันในกลุ่มเครือข่าย รวมทั้งเพื่อสร้างอัตลักษณ์แก่จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างแรงจูงใจในการบริโภคอาหารปลอดภัยและมีคุณภาพของคนในพื้นที่และจังหวัดข้างเคียง

โดยการดำเนินกิจกรรมในปีนี้ เริ่มต้นจากการรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหารแบบ Food Truck ซึ่งเป็นผู้ที่มีศักยภาพ มีความเข้มแข็ง และมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจใน จ.เชียงใหม่ 14 กิจการ เข้าร่วมโครงการ นำไปสู่กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาและขับเคลื่อนเครือข่าย สร้างความสัมพันธ์ของการเป็นพันธมิตรธุรกิจ ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน และกำหนดโครงสร้างบริหารเครือข่าย พร้อมคัดเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่าย เพื่อเป็นตัวแทนของสมาชิกในการขับเคลื่อน และประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ที่มีความประสงค์จะใช้บริการของเครือข่าย Chiangmai Food Truck Club

ทั้งนี้ กลุ่มเครือข่ายได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสู่การเป็นอัตลักษณ์ของเชียงใหม่ โดยผู้ที่เข้าร่วมเครือข่าย ต้องผ่านการตรวจรับรองระบบมาตรฐานและสุขอนามัยที่ดีสำหรับร้านจำหน่ายอาหารเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นมาตรฐานเฉพาะที่กำหนดขึ้น อ้างอิงจากพื้นฐานของการจัดทำมาตรฐาน GMP โดยความร่วมมือของศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกประเด็นคือ การจัดหาสถานที่จำหน่ายที่ชัดเจน (ลักษณะกึ่งถาวร) ต่อเนื่องจากการทดลองจำหน่ายสินค้าภายในงาน Lanna Expo 2018 โซน Northern Thailand Food Valley เพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายสามารถเข้าถึงกลุ่มได้อย่างทั่วถึง ส่งเสริมให้เกิดแหล่งจับจ่ายสินค้าหรือแหล่งพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แห่งใหม่ ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและการกระจายรายได้ในอุตสาหกรรมอาหารของเชียงใหม่ให้ดีขึ้น

นายวีระยุทธกล่าวต่อว่า ในอนาคตกลุ่มเครือข่าย Chiangmai Food Truck Club มีแผนที่รับสมาชิกเพิ่มเติม เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจให้สามารถกระจายตัวอยู่ในทุกพื้นที่สำคัญของเชียงใหม่ รวมทั้งมีแผนสร้างการเชื่อมโยงกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเครือข่าย Food Truck Thailand ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทและให้ความสนใจเครือข่าย Chiangmai Food Tuck Club อย่างต่อเนื่อง เช่น การออก Roadshow ต่างจังหวัด เป็นต้น รวมทั้งยังมีแผนสร้างและพัฒนาความน่าสนใจของตัวรถ Food Truck ให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และอีกประเด็นที่น่าสนใจคือ การนำดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับระบบการจัดการรถและการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภค

นายศักดา คุณยศยิ่ง ประธานกลุ่มเครือข่าย Chiangmai Food Tuck Club กล่าวว่า การรวมตัวกันเป็นเครือข่ายของ Chiangmai Food Tuck Club ได้รับการสนับสนุนและผลักดันโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และศูนย์ประสานงานพื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับกลุ่มเครือข่าย และให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการทำธุรกิจ เพื่อพัฒนาและต่อยอดธุรกิจ Food Truck สู่การสร้างเครือข่ายในกระบวนการอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ จนนำไปสู่การเป็นอัตลักษณ์ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ในอนาคต

สำหรับผู้ประกอบการจำนวน 14 ราย แบ่งเป็น อาหารคาว คือ ส้มตำ ยำ ย่าง by Pun Pun, หม่าล่าบาร์บีคิว, ปลาเห็ดเด็กช่าง, ถึงรสถึงยำ, Vintage Fries, Padthai Mustachestyle, แซ่บสัญจร, ท่าเรือเจียงใหม่ ส่วนอาหารหวาน ได้แก่ Kyoto Soft, ชลิศาไอศกรีมผลไม้, พาฝันหวาน, ถังนม และประเภทเครื่องดื่ม ได้แก่ Roaztman Cafe’ และน้ำซ่าบาร์แดง โดยทางกลุ่มเครือข่ายทั้ง 14 ราย จะมุ่งเรื่องการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดการยอมรับในระดับสากล

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ