เกาะหมากคืบโลว์คาร์บอนเดสติเนชั่น

ขับเคลื่อน - องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ขับเคลื่อนนโยบายการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของชมรมวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะหมาก ด้วยการส่งเสริมงบประมาณในการซื้อรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อใช้ในการท่องเที่ยว พร้อมจักรยานอีก 100 คัน

อพท.หนุนปั่นจักรยานเที่ยวรอบเกาะหมากดันนโยบาย “โลว์คาร์บอนเดสติเนชั่น” ตั้งเจ้าหน้าที่คาร์บอนต่ำประจำจุดสื่อสารโลกออนไลน์ ด้าน “ชมรมวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนเกาะหมาก” สบช่องบริหารจัดการคาดหวังควบคุมปริมาณมอเตอร์ไซค์เช่าและรถยนต์รับจ้าง

นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (สาขา) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า อพท.ได้วางตำแหน่งให้เกาะหมากเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือโลว์คาร์บอนเดสติเนชั่น และได้รับรางวัลระดับเอเชีย-แปซิฟิกหรือ PATA Gold Award สาขาสิ่งแวดล้อม จากโปรแกรม low carbon holiday และเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา อพท.ให้การสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า 1 คัน และจักรยาน 100 คันตามที่ชุมชนวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนเกาะหมากได้ขอรับการสนับสนุนมา รวมงบฯ 1 ล้านบาท โดยวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะหมากสมทบอีก 20% เพื่อพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวแบบ low carbon tourism เพื่อความยั่งยืนตามความต้องการของชุมชนเกาะหมาก โดย อพท.มีแนวทางช่วยเหลือระยะ 5 เดือนแรก (ก.ค.-พ.ย.) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คาร์บอนต่ำมาประจำที่เกาะหมาก ช่วยซ่อมแซม ดูแลอะไหล่ และสื่อสารในสื่อออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้วยจักรยาน สร้างความรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว

“เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ หรือช่างซ่อมจักรยานที่มาอยู่ประจำเกาะหมาก ต้องการให้เสมือนเป็นทูตการท่องเที่ยวแบบโลว์คาร์บอน ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ โพสต์ แชร์กิจกรรมการท่องเที่ยวบนเกาะหมากสู่สายตาสาธารณชน คือต้องใช้ชีวิตพำนักอยู่บนเกาะหมาก ใช้จักรยานเป็นพาหนะพูดคุยกับนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการบนเกาะหมาก เพื่อที่จะถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้คน กิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ อาหารการกิน ตลอดจนการใช้ชีวิตบนเกาะแบบโลว์คาร์บอน ซึ่ง อพท.คาดหวังให้เกิดกระแสความตื่นเต้นและบอกต่อ เป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนว่าสามารถดูแลสิ่งแวดล้อมได้ด้วยตัวเอง” นายสุธารักษ์กล่าว

ด้านนายนิพนธ์ สุทธิธนกูล ประธานชมรมวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะหมาก กล่าวว่า เกาะหมากมีแนวโน้มการท่องเที่ยวเติบโตสูงขึ้นแต่ไม่มากนัก ปกติช่วงฤดูการท่องเที่ยว 90% เป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศ กลุ่มยุโรป สแกนดิเนเวีย จากที่ฤดูฝนที่โรงแรม รีสอร์ต ร้านอาหารต้องปิดบริการ 3-4 เดือน แต่ปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนส่วนใหญ่เป็นชาวไทย 90% เพิ่มขึ้น 15% แสดงให้เห็นว่าเกาะหมากเที่ยวได้ตลอดทั้งปี โดยเกาะหมากมีแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวแบบโลว์คาร์บอนเดสติเนชั่นที่ชัดเจน การปั่นจักรยานรอบเกาะหรือการใช้บริการรถไฟฟ้าเที่ยวรอบเกาะจึงเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สำคัญ ที่ชมรมวิสาหกิจท่องเที่ยวเกาะหมากได้มีข้อตกลงร่วมกันบริหารจัดการและวางแผนรองรับนักท่องเที่ยว เพื่อให้ปั่นจักรยานรอบเกาะ ซึ่งเป็นการกระจายรายได้ ที่สำคัญคาดว่าจะช่วยลดปริมาณการใช้มอเตอร์ไซค์เช่าและรถยนต์รับจ้างเช่า เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการใช้พลังงานเชื้อเพลิงสิ้นเปลืองและความแออัด

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะหมากมีข้อตกลงร่วมกันว่า รถยนต์ไฟฟ้าจำนวน 14 ที่นั่ง จะให้รีสอร์ตเช่าใช้ร่วมกันบริการนักท่องเที่ยวโดยการแจ้งกำหนดเวลาล่วงหน้า อัตราค่าเช่า 800 บาท/วัน ครึ่งวัน 500 บาท/วัน ส่วนรถจักรยานจะกระจายไปประจำตามรีสอร์ต เพื่อให้บริการกับนักท่องเที่ยวเช่าเดือนละ 500 บาท รีสอร์ตอาจจะให้บริการนักท่องเที่ยวในรูปแบบโปรโมชั่นรีสอร์ตหรือคิดค่าบริการ แต่ต้องไม่เกินวันละ 50 บาท หากรีสอร์ตใดต้องการใช้จำนวนมาก 20-30 คันสามารถที่จะยืมกันได้ ตอนนี้ประกอบนำออกมาใช้ได้ 50 คันมีประจำ 5 จุด คือ ท่าเรือสาธารณะที่อ่าวนิด ร้านค้าของฝาก และรีสอร์ตอีก 3 แห่ง และจากนั้นจะประกอบอีก 50 คัน คาดว่าในช่วงไฮซีซั่น พร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวทั้ง 100 คัน รวมทั้งการให้บริการของรถยนต์ไฟฟ้าด้วย

เป้าหมายคือต้องการให้นักท่องเที่ยวมาใช้จักรยานและบริการรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงและสิ้นเปลืองน้ำมัน และควบคุมปริมาณรถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์รับจ้าง จากปริมาณการใช้รถมอเตอร์ไซค์ที่มีอยู่ประมาณ 800-1,000 คัน และรถยนต์รับจ้าง 10 คันที่ให้บริการรับ-ส่งหรือบริการเช่าเที่ยวรอบเกาะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ทำให้นักท่องเที่ยวประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าเช่ามอเตอร์ไซค์เติมน้ำมันเองวันละ 250-300 บาท หรือเป็นทางเลือกจากการใช้รถยนต์รับจ้างเที่ยวละ 500-800 บาท รอบเกาะเช่าเหมาราคา 2,500-3,000 บาท และต้องการที่จะปลูกจิตสำนึกให้คนเกาะหมากหันมาใช้จักรยานในวิถีชีวิตแบบยั่งยืน

“ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้ที่เริ่มใช้งาน แม้เป็นช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยว แต่ผลตอบรับดี มีรีสอร์ตเช่าสัปดาห์ละ 2 วัน ด้วยการประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลมีเดียมาก ทั้ง อพท.และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด รวมทั้งเพจเฟซบุ๊กของนักท่องเที่ยว จริง ๆ แล้วเกาะหมากฤดูฝนเที่ยวได้ ที่พักลดราคา 20-40% อาหารทะเลสด ๆ อุดมสมบูรณ์ สามารถขี่จักรยานท่องเที่ยวไปได้เกือบรอบเกาะ ดูวิถีชีวิตของชาวประมง ชาวสวน รับประทานอาหารท้องถิ่น

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะหมากมีโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวด้วยจักรยานและรถยนต์ไฟฟ้าแบบ hop on-hop off จัดเส้นทางการท่องเที่ยว 2 เส้นทางให้มาบรรจบกัน นักท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนเส้นทาง เปลี่ยนการใช้จักรยานมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องเสียเวลารอ ซึ่งเตรียมขอรับการสนับสนุนจาก อพท.เพิ่มรถยนต์ไฟฟ้าอีก 1 คัน” นายนิพนธ์กล่าว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ