จันทบุรีคิกออฟ! โรดโชว์ OTOP นำอัญมณีและของดีเมืองจันท์เสิร์ฟคนกรุง

จังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี จัดงาน OTOP เมืองจันท์ จากผู้ผลิต สู่ผู้บริโภค สู่ตลาดสากล นำอัญมณี เครื่องประดับ และของดี สินค้าเด่น ผลิตภัณฑ์ OTOP จากจังหวัดจันทบุรี ออกโรดโชว์ ประเดิมเซ็นทรัลฯ พระราม 2 ที่แรก 18-22 สิงหาคมนี้

​นายวิทูรัช ศรีนาท ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันสินค้า OTOP มีการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น จังหวัดจันทบุรีได้เล็งเห็นถึงภาวะที่เปลี่ยนแปลงและมีการแข่งขันทางการค้าทางธุรกิจที่เข้มข้นขึ้นของสินค้า OTOP และเพื่อต้องการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการตลาด OTOP และการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี ที่มีความหลากหลาย เห็นควรส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การส่งเสริมการขายการจัดกิจกรรมการตลาดและการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้ทันต่อการก้าวสู่เศรษฐกิจอาเซียน จังหวัดจันทบุรีจึงได้จัดทำโครงการ OTOP เมืองจันท์ จากผู้ผลิต สู่ผู้บริโภค สู่ตลาดสากลขึ้น เพื่อจัดแสดงและนำเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีคุณภาพ อาทิ อัญมณี เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีผลการคัดสรรฯ ระดับ 3 – 5 ดาว ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปโรดโชว์ด้วยกันสามจุดดำเนินการ คือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สุรินทร์ โดยประเดิมที่แรก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

​ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจมาเที่ยวชม ชิม ช้อป ของดี เมืองจันท์ ซึ่งภายในงานจะได้พบกับการจัดแสดงและจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับในราคาพิเศษ พร้อมกับผลิตภัณฑ์ OTOP ของดี สินค้าเด่น จากผู้ประกอบการโดยตรง ผวจ.จันทบุรี กล่าวเชิญชวน ซึ่งจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 18-22 สิงหาคม 2561 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เป็นจุดแรก และอีกสองจุดดำเนินการ จะจัดขึ้นในวันที่ 25-29 สิงหาคม 2561 ณ โรบินสัน สุรินทร์ และวันที่ 25-30 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า