ท่องเที่ยว-เกษตร ดึงเศรษฐกิจเหนือ Q2 ฟื้น

ท่องเที่ยว-เกษตร ดึงเศรษฐกิจเหนือ Q2 ฟื้น

คอลัมน์ ดาต้าภูธร

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือประจำเดือนมิถุนายน และไตรมาส 2 ปี 2561 ว่า เศรษฐกิจมีการฟื้นตัวจากการบริโภคของภาคเอกชน โดยเฉพาะในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พะเยา และเชียงราย ขณะเดียวกัน ภาคการท่องเที่ยวนับเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน ซึ่งสอดคล้องกับการลงทุนภาคเอกชนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ทั้งนี้ สะท้อนจากการบริโภคภาคเอกชน ทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ เดือนมิถุนายนขยายตัวร้อยละ 7.5 ส่งผลให้ไตรมาส 2 ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.6 สอดคล้องกับการบริโภคในหมวดสินค้าคงทน อย่างรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ที่มีการขยายตัว 12.3 ขยายตัวเกือบทุกจังหวัด โดยเฉพาะแม่ฮ่องสอน พะเยา และเชียงราย เช่นเดียวกับการลงทุนของภาคเอกชน สะท้อนจากเงินทุนโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในช่วงเดือนมิถุนายนสูงถึง 1,133 ล้านบาท ทำให้ในไตรมาส 2 มีเงินลงทุนรวมทั้งหมด 4,329 ล้านบาท รวมถึงรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่ในไตรมาส 2 ที่มีการขยายตัวกว่าร้อยละ 4.2

สำหรับภาคการท่องเที่ยวถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ในเดือนพฤษภาคมมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ6.2 ทำให้ไตรมาส 2 ปี 2561 ทั้งสองส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 และ 6.5 ตามลำดับ เช่นเดียวกับภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่เป็นไปในทิศทางบวก

โดยผลผลิตทางการเกษตรในเดือนมิถุนายน เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.2 ส่วนราคาพืชผลเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 และความเชื่อมั่นด้านอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 83.2 ขณะที่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนมิถุนายน 2561 อยู่ที่ร้อยละ 0.8 ต่อปี และอัตราการว่างงานในเดือนเมษายนอยู่ที่ร้อยละ 1.0 ของกำลังแรงงานรวมของภูมิภาค

ท่องเที่ยว-เกษตร ดึงเศรษฐกิจเหนือ Q2 ฟื้น


QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์ @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ