“เชียงใหม่” รุกทำแผนปฏิบัติการลำน้ำขาน รับมือบริหารจัดการน้ำพื้นที่เสี่ยง 6 อำเภอ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ว่า วันนี้ (21 สิงหาคม 2561) นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ณ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประเด็นการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำ

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 178 ตำบล 919 หมู่บ้าน ล่าสุด จ.เชียงใหม่ ได้ประกาศเขตการช่วยเหลือไปแล้ว 8 อำเภอ 26 ตำบล 220 หมู่บ้าน ประกอบด้วย อ.ฮอด แม่แจ่ม อมก๋อย จอมทอง สันป่าตองหางดง แม่อาย และฝาง อย่างไรก็ตาม ได้เตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขอุทกภัยและดินโคลนถล่มปี 2561 ทุกระดับ ซึ่งในแผนประกอบด้วย พื้นที่เสี่ยงภัย จุดอพยพ เครื่องมือเครื่องใช้ แผนผังการสื่อสารและผู้ประสานงาน รวมถึงแผนเผชิญเหตุจังหวัดและอำเภอ และพื้นที่เสี่ยงภัยที่สำคัญ

โดยในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 จังหวัดเชียงใหม่จะมีการประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยงลำน้ำขาน (One Map) เพื่อเตรียมรับมือการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อ.หางดง สันป่าตอง แม่วาง ดอยหล่อ สะเมิง และสารภี ซึ่งเป็นพื้นที่ครอบคลุมลำน้ำขาน ทั้งนี้ทำแผนปฏิบัติการฯครั้งนี้ จะเป็นการบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมป้องกันปัญหาน้ำท่วม

Advertisment

นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในระยะนี้ภาคเหนือมีปริมาณฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักทางด้านตะวันตกของภาค โดยช่วงระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 จะมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ลาว และเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้จะทำให้มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้น และอาจมีฝนตกหนักบางแห่ง และอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่มได้

ด้านนายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ระดับน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 2 แห่ง คือ เขื่อนแม่งัดและเขื่อนแม่กวง มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 42.88% เช่นเดียวกับอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 61.73% และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 59.67%

Advertisment