“สงขลา”เปิดสัมมนาเศรษฐกิจพอเพียง การขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดสงขลาว่า วันนี้ (27 ส.ค. 2561) นานดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการสัมมนา “การขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามสั่งพระราชา” กรณีภาคใต้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน ระบุ ปี 60-61 มี 140,000 ราย ที่โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ.เมือง จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 โดยมีนายจรูญศักดิ์ สุขขุมเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา นายบุญเจือ สมทิพย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง นายสุริยันต์ บุญญานุกูล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช นายปรีชา พันธ์สน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง นายสมศักดิ์ นามตาปี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส นายฉลาด แก้วขาว เกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเกษตรอำเภอในจังหวัดสงขลา 16 อำเภอ ผู้แทนสถาบันการศึกษา เกษตรกร ผู้แทนภาคเอกชน ปราชญ์เกษตรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้

นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา นับว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและเกษตรกรต้นแบบในการนำองค์ความรู้ ประสบการณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรสหกรณ์ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา กรณีภาคใต้ เกิดขึ้นจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ให้กับปวงชนชาวไทย จึงได้จัดทำโครงการเพื่อถวายพระองค์ท่าน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการปีงบประมาณ 2560 จำนวน 70,000 ราย และขยายโครงการต่อเนื่องมาในปีงบประมาณ 2561 อีก 70,000 ราย รวม 2 ปี 140,000 ราย ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้น้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ตามความเหมาะสมกับภูมินิเวศโดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดรายจ่ายและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน สร้างอาชีพอย่างเหมาะสมกับทรัพยากรและปัจจัยการผลิตอย่างคุ้มค่า


สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีการอภิปราย การวิภาค การระดมความคิดเห็นโดยแบ่งกลุ่มแบ่งกลุ่มจังหวัด คือภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคใต้ชายแดน เพื่อสรุปข้อคิดเห็นและแนวทางของภาคใต้นำเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ