“ตราด” แก้ลำ “สีหนุวิลล์” บูม จีนแห่เช่าที่ 99 ปีผุดห้าง-กาสิโน-รร.

ขณะที่รัฐบาลไทยพยายามส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน เพราะการท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งรายได้หลักของประเทศไทย ในทิศทางเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยต่างก็โหมดึงดูดทั้งนักลงทุน และนักท่องเที่ยวให้เข้าไปในประเทศเช่นเดียวกัน ดังจะเห็นตัวอย่างที่ชัดเจน และค่อนข้างน่ากลัวมิใช่น้อย คือ การพัฒนาการท่องเที่ยวในเมืองต่าง ๆ ของประเทศกัมพูชา โดยเฉพาะ “สีหนุวิลล์” ที่มีชายแดนติดกับจังหวัดตราดซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของไทย

“สีหนุวิลล์” บูมจีนแห่ลงทุน

นางวิยะดา ซวง นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราด สะท้อนว่า ช่วง 2 ปีนี้มีนักธุรกิจชาวจีนเข้ามาลงทุนที่สีหนุวิลล์จำนวนมาก และเม็ดเงินลงทุนมหาศาล ทั้งห้างสรรพสินค้า ร้าน อาคาร โรงแรม กาสิโนถูกสร้างขึ้นนับ 1,000 ห้องอย่างรวดเร็ว ทำให้สภาพเมืองเติบโตอย่างแออัด มีตึกสูงเสมือนไชน่าทาวน์ เพราะกัมพูชาเปิดประเทศให้จีนมาเช่าพื้นที่ได้ถึง 99 ปี ทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มมากขึ้น และค่าครองชีพสูงมาก โรงแรมที่พักไม่เพียงพอ ราคาสูง

สีหนุวิลล์ กัมปอต เกียนยาง พนมเปญ เป็นเมืองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก ที่ผ่านมาจังหวัดตราดมีการทำข้อตกลงกับเมืองเกาะกง สีหนุวิลล์ กำปอต แกป (ต่อมาเพิ่มพระตะบอง โพธิสัตว์) ของกัมพูชา และเกียนยางของเวียดนามรวม 8 จังหวัด ที่จะร่วมมือกันพัฒนาการท่องเที่ยวมาตั้งแต่ปี 2558 เป็นรูปแบบของ 1 ข้อตกลง 3 ประเทศ 3 วัฒนธรรม การประสานงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน 2 ปีที่ผ่านมาภาครัฐและเอกชนได้จัดทริปท่องเที่ยวศึกษาดูงานระหว่างกันหลายครั้ง โดยประสานงานกับบริษัททัวร์ในกัมพูชา ซึ่งต้องใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล มีข้อจำกัดอยู่บ้าง เช่น บริการรถสาธารณะ ระบบการขนส่ง จุดแวะพักอำนวยความสะดวก ร้านอาหาร สภาพถนนบางช่วง

2 ปีกัมพูชาผุด “ไฮสปีดเทรน”

นายตัง สุจิตต์กรฤณา (Tang Socchetkresna) หัวหน้าสำนักงานท่องเที่ยวจังหวัดสีหนุวิลล์ กล่าวว่า ที่ผ่านมามีนักลงทุนเข้ามาสร้างโรงแรมที่พักและกาสิโนถึง 27 แห่งในสีหนุวิลล์ และคาดว่าจะยังไม่เพียงพอ ทำให้มีนักธุรกิจจีนสนใจจะลงทุนด้านโรงแรมเพิ่มขึ้น และคาดว่าในอนาคตอีก 2 ปี สีหนุวิลล์จะมีการสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อกับพนมเปญ การขยายท่าเทียบเรือน้ำลึกเพื่อการท่องเที่ยวออกจากท่าเรือขนถ่ายสินค้า และ 3-5 ปีขยายสนามบินให้เครื่องบินขนาดใหญ่ลงได้

“ก่อนจีนเข้ามาลงทุน นักลงทุนรัสเซียเข้ามาเช่าพื้นที่ 99 ปีลงทุนทำสะพานข้ามไปเกาะงู แต่ทุกวันมีปัญหาฟ้องร้องกันจนต้องหยุดกิจการ อย่างไรก็ตาม สีหนุวิลล์ก็มีปัญหาด้านการท่องเที่ยวที่คล้ายกับไทย เมื่อปริมาณนักท่องเที่ยวชาวจีนมีจำนวนมาก ปัญหาด้านแรงงานบริการ ขยะก็ตามมา ช่วง 1-2 ปีนี้มีการลงทุนเพิ่มในสีหนุวิลล์ แต่เริ่มไม่น่าเที่ยว ชายหาดมีอาคารที่ก่อสร้างไม่เป็นระเบียบ มีปัญหาการจัดการขยะ การปล่อยน้ำเสีย การวางผังเมือง แต่ต้องไม่ประมาทว่ารัฐบาลกัมพูชามีอำนาจเบ็ดเสร็จ หากจะจัดการไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก ประเด็นคือ การพัฒนาสีหนุวิลล์อย่างรวดเร็วของชาวจีนเช่นนี้ ทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นมาก แหล่งท่องเที่ยวเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวจีน โรงแรมที่พักเต็มค่าที่พักแพงไม่ต่ำกว่าคืนละ 100 ดอลลาร์

ขณะที่ชาวกัมพูชาที่มีกำลังซื้อสูงหนีจะไปเที่ยวที่จังหวัดอื่น เช่น กัมปอต แกป หรือสิงคโปร์ ยุโรปจึงเป็นโอกาสที่ไทยจะดึงชาวกัมพูชารวมทั้งเวียดนามมาเที่ยวจันทบุรี ตราด ที่มีคุณภาพด้านท่องเที่ยวสูงกว่า ในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ท่องเที่ยวชายทะเลตามชายฝั่ง เกาะช้าง เกาะกูด เกาะหมากในจังหวัดตราดหรือเชื่อมต่อจันทบุรี พัทยา ซึ่งเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงทางรถยนต์ที่สะดวก แต่ยังมีปัญหาเรื่องเอกสารผ่านแดนที่อำนวยความสะดวกในกลุ่มที่ไม่ได้ใช้พาสปอร์ตอยู่ที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยแก้ไข และอนาคตมีแผนจะพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางทางเรือเพิ่มขึ้น จากเกาะฟูโกว๊ก สีหนุวิลล์เชื่อมกับเกาะช้าง เกาะกูด พัทยา” นางวิยะดากล่าว

“ตราด”แก้ลำดึงกัมพูชาเที่ยวไทย

นายกำธร อ่อนอินทร์ กรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.ตราดเพิ่มเติมว่า 4-5 ปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ กลุ่มยุโรป อเมริกา สแกนดิเนเวีย หนีจากเกาะช้างมาเที่ยวสีหนุวิลล์ แต่ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา สีหนุวิลล์เติบโตเร็วมากแบบพลิกฝ่ามือ อาคาร โรงแรม สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ก่อสร้างเต็มชายหาดและล่วงล้ำลงในชายหาดแบบไร้ระเบียบ มีปัญหาขยะ การระบายน้ำ และการบำบัดน้ำเสีย

“หาดโอเฌอเตียน” ที่เคยเป็นชายหาดระดับโลก (the most beautiful beach in the world) ทุกวันนี้มีสิ่งปลูกสร้าง ขยะ ท่อระบายน้ำทิ้งจากบ้าน รีสอร์ต อพาร์ตเมนต์ และจากถนน ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวยุโรปหนีไปเที่ยวดานัง

ขณะที่สีหนุวิลล์เต็มไปด้วยคนจีนเข้ามาลงทุนและนักท่องเที่ยวจีนจำนวนมาก จีนใช้แรงงานฝีมือ อุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิดของจีน ใช้เพียงแรงงานไร้ฝีมือ และทรัพยากรของกัมพูชา มีผลทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้น จึงเป็นโอกาสดีที่จะดึงนักท่องเที่ยวกัมพูชามาเที่ยวไทย

ดันเรือสำราญเกาะฟูโกว๊ก-พัทยา

ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง อาจารย์และนักวิจัยประจำศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา กล่าวว่า เส้นทางเชื่อมท่องเที่ยว CLMV ตราด-สีหนุวิลล์-กัมปอต-เกียนยาง-พนมเปญ เป็นเส้นทางที่ภาคเอกชนนำร่องไปแล้ว เป็นโอกาสและมีขีดความสามารถของทั้ง 3 ประเทศที่จะใช้ประโยชน์ตามเส้นทางที่พาดผ่าน เส้นทางน้ำจากเกาะฟูโกว๊กมาพัทยาในรูปของเรือสำราญ (cruise) จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจศึกษาวิจัยผลักดันให้เกิดขึ้น ซึ่งนางวิยะดากล่าวว่า เวียดนามเองเปลี่ยนแปลงเร็วมากเช่นกัน มีกลุ่มทุนใหญ่มาลงทุนในดานัง มีแผนจะเปิดเส้นทางถนน 4 เลนเชื่อมโยงกัมปอต 2 เมือง คือ เกินเทอ และเกียนยาง จะเป็นจุดแข็งของการท่องเที่ยวเวียดนาม เพราะกำหนดเวลาที่แน่นอนในการทำแพ็กเกจท่องเที่ยว ความสะดวกในการเดินทางทั้งทางถนน เครื่องบิน และทางน้ำ อย่างไรก็ตาม เส้นทางเชื่อมโยงทางน้ำจากเกาะฟูโกว๊กเป็นไฮไลต์ที่หลายฝ่ายจับตามอง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ