แรงผลักลงทุน-ท่องเที่ยว ดัน ศก.ภาคกลางพุ่ง

คอลัมน์ ดาต้าภูธร

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคกลางประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ว่า เศรษฐกิจส่งสัญญาณขยายตัว ทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงภาคการท่องเที่ยว สะท้อนจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ ขยายตัว 7.15% จากการขยายตัวในจังหวัดสิงห์บุรี และอ่างทอง เช่นเดียวกับรถยนต์จดทะเบียนใหม่ที่เพิ่มขึ้น 62.9% และรถปิกอัพจดทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้น 25.6% ซึ่งกระจายตัวเกือบทุกจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และลพบุรี อีกทั้งมีเม็ดเงินลงทุนของโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการสูงถึง 7,044 ล้านบาท

ในส่วนของภาคการท่องเที่ยว พบว่าจำนวนผู้เยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้นกว่า 5.1% ส่งผลให้มีรายได้ตามขึ้นไปอีก 9.9% ขณะเดียวกันภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีทิศทางที่ดีขึ้น สะท้อนจากผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้น 3.1% ประกอบกับราคาผลผลิตสูงขึ้น 3.8% และความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีที่ +96.6 นอกจากนี้ ด้านเสถียรภาพอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 1% และอัตราการว่างงานอยู่ที่ 1.3% ของกำลังแรงงานรวมของภูมิภาค

Advertisement