สหกรณ์โคฯศรีวิชัยMOUมาเลย์ขายโคเนื้อพันตัว/ปี

โคพัทลุงรุ่ง - สหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัยพัทลุงลง MOU ซื้อ-ขายร่วมกับสหกรณ์โคมาร์ดีประเทศมาเลเซีย สัญญาระบุ 3 ปี เป็นวัวมากกว่า 3,000 ตัว และมีสินค้าชูโรงเป็นวัวขนาดกุรบานเพื่อป้อนตลาดมาเลเซียสำหรับประกอบพิธีกรรมในศาสนาอิสลาม

สหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัยพัทลุงเปิดตลาดส่งออกโค MOU สหกรณ์โคมาร์ดี มาเลเซีย ประเดิมทำสัญญาซื้อ-ขาย “โคเนื้อ-โคนม” 3 ปี 1,000 ตัว/ปี คาดมูลค่าซื้อ-ขายปีแรกทะลุ 200 ล้านบาท ด้านเกษตรกรเผยโคขุน “กุรบาน” ราคาสูง 3 หมื่นบาท/ตัว ความต้องการสูง

นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร ประธานกรรมการสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัยพัทลุง จำกัด เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามสัญญาการซื้อขายโคเนื้อ โคนม โคกุรบาน กับดาโต๊ะ ดร.อายี อาซีซาน บินอับดุล ราซิด ประธานสหกรณ์โคมาร์ดี ประเทศมาเลเซีย ผู้ซื้อ โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธาน ว่าสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัยพัทลุงได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายโคขุนมีชีวิตกับสหกรณ์โคมาร์ดี โดยในสัญญาระบุว่า ผู้ซื้อตกลงซื้อโคเนื้อก่อนขุนไม่น้อยกว่าเดือนละ 300 ตัว ราคาไม่ต่ำกว่าตัวละ 19,500 บาท และซื้อโคเนื้อขุนไม่น้อยกว่าเดือนละ 200 ตัว ราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 94 บาท คาดว่าจะรวมเป็นเงินประมาณ 16 ล้านบาท/เดือน หรือประมาณ 192 ล้านบาท/ปี

ส่วนในการซื้อโคเนื้อขุนกุรบาน น้ำหนักระหว่าง 250-350 กิโลกรัม ไม่น้อยกว่าปีละ 1,000 ตัว ราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 105 บาท และซื้อโคนมเพศผู้ก่อนขุนไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 80 บาท ซึ่งผู้ซื้อได้ตอบตกลงซื้อโคนมเพศผู้ขุนแล้วในรอบปีไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 88 บาท คาดว่าในปีแรกจะมีรายได้รวมประมาณ 30 ล้านบาท

สำหรับเงื่อนไขการป้องกันโรคระบาดในโคนั้น ผู้ขายต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย ยาบำรุง ยาถ่ายพยาธิ ฝังฮอร์โมน ติดเบอร์หู และทำประวัติโคทุกตัวก่อนส่งมอบ รวมถึงผู้ขายต้องขออนุญาตขนย้ายโคและออกค่าใช้จ่ายเอง ส่วนการขออนุญาตส่งออกและพิธีการศุลกากรผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย เมื่อมีคำสั่งซื้อ ผู้ซื้อต้องชำระเงินมัดจำค่าโคให้แก่ผู้ขายตัวละ 5,000 บาท และหลังจากผู้ซื้อตรวจสอบคุณภาพ และชั่งน้ำหนักโค ผู้ซื้อต้องชำระเงินสดส่วนที่เหลือให้เสร็จสิ้นก่อนเคลื่อนย้ายโค“หากผู้ซื้อไม่ตรวจรับโค หรือชำระเงินค่าโคไม่ครบถ้วน ผู้ขายมีสิทธิริบเงินมัดจำที่ผู้ซื้อได้ชำระไว้แล้ว และผู้ขายต้องส่งมอบโคที่สถานกักกันสัตว์ด่านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเกดะาห์ ประเทศมาเลเซีย ภายใน 7 วัน โดยสัญญาจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2564 รวม 3 ปี และในกรณีที่เกิดโรคระบาดกับโคของผู้ขาย ให้คำสั่งซื้อโคในรอบนั้นเป็นอันยกเลิกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด” นายสุพัฒน์กล่าว

ด้านนายฉ้วน พาณิชย์ เกษตรกรผสมผสานผู้เลี้ยงโครายย่อย เทศบาลต.ควนเสาธง อ.ตะโหมด จ.พัทลุง กล่าวว่า สถานการณ์โค ราคาอยู่ในเกณฑ์ดีมากติดต่อกันเป็นปีที่ 6 โดยราคาเนื้อชำแหละปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 250 บาท/กก. เทียบกับที่ผ่านมาอยู่ที่ 170 บาท/กก. สำหรับการเลี้ยงโคของเกษตรกรรายย่อยจะให้ทำแบบผสมผสานโดยให้ทำการปลูกยางพารา และเลี้ยงปศุสัตว์ไปพร้อมกัน เพื่อรักษารายได้เมื่อยางพาราราคาตกต่ำ จะชะลอการกรีดยางพาราโดยไม่เกิดอุปสรรคต่อรายได้


“โคเนื้อส่วนใหญ่จะออกขายเมื่อได้น้ำหนัก ตั้งแต่ 700-800-900 และ 1,000 กก. ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 94-95 บาท/กก. โดยเฉลี่ยจะได้ราคาประมาณ 75,000 บาท/ตัว ส่วนโคเนื้อกุรบัน หรือโคสำหรับประกอบพิธีในวันอีดุลอัฎฮา ตามความเชื่อในศาสนาอิสลามนั้น ราคาประมาณ 33,000-34,000 บาท/ตัว และขณะนี้กำลังหาซื้อไว้เลี้ยงขุนเพื่อขายในปี 2562 ราคาตั้งแต่ 19,000-20,000 บาท/ตัว คาดว่าเมื่อขายในปี 2562 จะได้ราคาประมาณ 32,000-33,000 บาท/ตัว และผู้เลี้ยงจะได้ส่วนต่างประมาณ 15,000 บาท/ตัว/ปี เท่ากับมีรายได้กว่า 40 บาท/วัน/ตัว” นายฉ้วนกล่าว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ