เที่ยวอันดามัน-ลงทุนขยับ หนุน ศก.ใต้

คอลัมน์ ดาต้าภูธร

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง รายงานภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ว่า เศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้มีการขยายตัว สะท้อนด้วยการบริโภคของภาคเอกชนที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ณ ราคาคงที่ 13.7% โดยเฉพาะ จ.นครศรีธรรมราช ภูเก็ต และตรัง และรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่มีการเติบโต 11.7% แม้รถจักรยานจดทะเบียนใหม่จะหดตัวลงกว่า 14.3%

ขณะที่ภาคการลงทุนของเอกชนนั้นอยู่ในทิศทางที่ดี จากรถปิกอัพจดทะเบียนใหม่ที่เพิ่มขึ้น 8.7% และรถบรรทุกจดทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้น 38.75% รวมถึงมีเงินทุนของโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกว่า 311 ล้านบาท สำหรับภาคการท่องเที่ยว ข้อมูลในเดือนมิถุนายน 2561 พบว่ามีผู้เยี่ยมเยือนเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้เพิ่มขึ้นกว่า 6.6% ส่งผลให้รายได้จากภาคการท่องเที่ยวเติบโต 15.7% จากการขยายตัวในทุกจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดฝั่งอันดามัน ได้แก่ ภูเก็ตและกระบี่

ในส่วนภาคเกษตรและอุตสาหกรรมนั้น แม้ผลผลิตทางการเกษตรจะมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นถึง 13.5% แต่ราคาพืชผลกลับลดลงกว่า 9.5% ด้านความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อยู่ระดับที่ 80 ด้านเสถียรภาพภายในยังอยู่ในเกณฑ์ดี สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับเอื้อต่อการบริโภคที่ 1.4% และอัตราการว่างงานอยู่ที่ 1.5% ของกำลังแรงงานรวมของภูมิภาค

Previous articleประกาศเตือนฉบับที่ 1 ฝนตกหนักแทบทุกภาค รวม’กทม.’และปริมณฑล ช่วง7-10ก.ย.
Next articleหอฯชี้ค้าชายแดนเชียงราย ครึ่งปียอดขายพุ่ง4พันล้าน