หอฯชี้ค้าชายแดนเชียงราย ครึ่งปียอดขายพุ่ง4พันล้าน

นางสาวผกายมาศ เวียร์ร่า รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย และนักธุรกิจชายแดน เปิดเผยว่า ในปัจจุบันแม้ว่าการขนส่งสินค้าทั้งทางด้านบกผ่านถนน R3A ไทย-สปป.ลาว-จีนตอนใต้ และทางเรือแม่น้ำโขงจะมีความสะดวกมากขึ้น แต่พบว่าการค้าระหว่างไทย-จีน ยังอาศัยการค้าขายผ่านประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้มูลค่าการค้าระหว่างไทย-สปป.ลาว ยังคงเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่การค้ากับประเทศเมียนมาแตกต่างออกไป โดยพบว่าค่าเงินจ๊าตของเมียนมาอ่อนค่าลงมาในช่วงนี้ ทำให้คนเมียนมานิยมถือครองเงินบาทและนำมาซื้อสินค้าไทยมากขึ้นและทำให้มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นมากกว่าการค้าผ่านแดน ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะจุดผ่านแดนถาวร อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กับจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ถือเป็นจุดผ่านแดนถาวรเพียงจุดเดียวระหว่างรัฐฉานของเมียนมาที่ใช้ติดต่อค้าขายกับไทย

ล่าสุดทางกรมการขนส่งทางบก พร้อมภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางไปศึกษาเส้นทางการขนส่งสินค้าทั้งทางบกและแม่น้ำโขงจากไทยไปมณฑลยูนนาน ประเทศจีน โดยคณะได้พบกับกงสุลใหญ่ประเทศไทยประจำนครคุนหมิง ภาครัฐของจีน ภาคเอกชนที่เดินเรือขนส่งสินค้าที่ท่าเรือกวนเหล่ย ซึ่งเป็นเมืองท่าหน้าด่านของจีนในแม่น้ำโขง ฯลฯ

หลังจากทางการจีนได้เปิดให้ท่าเรือกวนเหล่ยเป็นจุดนำเข้าและส่งออกสินค้าประเภทแช่แข็งและผักผลไม้ของจีนตอนใต้คาดว่าจะช่วยการส่งออกไทยไปจีนทางแม่น้ำโขงได้โดยตรงต่อไป

รายงานข่าวจากสำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย แจ้งว่าตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ค.61 มูลค่าการค้าชายแดน จ.เชียงราย มีมูลค่ารวม 29,419.22 ล้านบาท แบ่งเป็นการส่งออก 26,470.55 ล้านบาท นำเข้า 2,948.64 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ซึ่งมีมูลค่ารวม 24,975.86 ล้านบาท พบว่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 4,443.36 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.79 โดยสินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น มังคุด ทุเรียน ปศุสัตว์ สินค้าเกษตร โคมีชีวิต ปูนซิเมนต์ น้ำดื่ม เครื่องดื่ม และอื่นๆ ส่วนสินค้านำเข้าส่วนใหญ่เป็นพืชผักสด สินค้าเกษตร ดอกไม้ ไม้ประดับ แก๊สอาร์กอน ถ่านหินลิกไนต์ ฯลฯ

ทั้งนี้ การค้ากับ สปป.ลาว มูลค่ารวม 10,248.49 ล้านบาท แบ่งเป็นการส่งออก 10,002.28 ล้านบาท นำเข้า 246.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.77 ประเทศเมียนมามูลค่ารวม 8,981.99 ล้านบาท แบ่งเป็นการส่งออก 8,816.13 ล้านบาท นำเข้า 165.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.53 และกับประเทศจีนมูลค่ารวม 10,188.57 ล้านบาท แบ่งเป็นการส่งออก 7,652.08 ล้านบาท และนำเข้า 2,536.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.79

Previous articleเที่ยวอันดามัน-ลงทุนขยับ หนุน ศก.ใต้
Next articleผลวิจัยชี้ ‘ตัวเงินตัวทอง’ สวนลุมฯ เพิ่มเพราะคนให้อาหาร กทม.เร่งติดป้ายประชาสัมพันธ์