ภูเก็ตMOUบ้านพี่เมืองน้องร่วมกับเมืองโกลด์โคสต์ ออสเตรเลีย

จังหวัดภูเก็ต จัดพิธีสถาปนาแนวทางความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างเมืองโกลด์โคสต์ รัฐควีนส์แลนด์ เครือรัฐออสเตรเลีย โดย นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ นายทอม เตเต้ นายกเทศมนตรีเมืองโกลด์โคสต์ เครือรัฐออสเตรเลีย Cr Tom Tate Mayor,City of Gold Coast รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยานการลวนามสถาปนา ที่ ห้องประชุม โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ตามหลักของแถลงการณ์ร่วมในการสถาปนาความสัมพันธ์ด้านการทูตระหว่างเครือรัฐออสเตรเลียและราชอาณาจักรไทย เมืองโกลด์โคสต์ และ จังหวัดภูเก็ต มีความตกลงร่วมกันที่จะสถาปนาความสัมพันธ์ร่วมมือกัน อย่างมีมิตรภาพเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจร่วมกันระหว่างประชาชนชาวออสเตรเลีย และชาวไทยพัฒนาความร่วมมือระหว่างสองพื้นที่


โดยตกลงที่จะร่วมมือกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกันและความสัมพันธ์อย่างเป็นมิตรในการร่วมมือและเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์

2.ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองเมือง

3.สนับสนุนกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนความรู้(ด้านการท่องเที่ยว การจัดการน้ำและของเสีย การรักษาความสะอาดของชายหาด อุตสาหกรรมดำน้ำ) รวมถึงเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษาเช่น วิทยาศาสตร์ทางทะเล เป็นต้น อีกทั้งการบริหารจัดการชายฝั่งทะเลและชายตลิ่ง โอกาสทางด้านการค้า อุตสาหกรรมทางทะเลและเรือยอร์ชขนาดใหญ่ เมืองอัจฉริยะ/เศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนรถไฟฟ้ารางเบา

4.ทั้งสองเมืองจะต้องแต่งตั้งสำนักงานของนายกเทศมนตรีเมืองโกลด์โคสต์ และสำนักงานกิจการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจังหวัดภูเก็ตเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการติดต่อประสานงาน

5.ความตกลงฉบับนี้จะมีการทบทวนโดยคู่ภาคีแต่ละฝ่ายภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากการลงนามเพื่อทบทวนความก้าวหน้าของความสัมพันธ์และพิจารณาถึงระดับของความร่วมมือในอนาคต ความตกลงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือสิ้นสุดลงโดยการยินยอมบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรของคู่ภาคี

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตสร้างความร่วมมือเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับประเทศต่างๆรวม 13 เมือง ประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา จีน รัสเซีย อินเดีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ ในด้าน การศึกษา ท่องเที่ยว วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม การกีฬา ดังนั้น ความร่วมมือวันนี้กับออสเตรเลีย เป็นก้าวแรกที่สำคัญสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายในความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างพลังให้เข้มแข็งต่อกันในอนาคต

ด้าน นายกเทศมนตรีเมืองโกลด์โคสต์ กล่าวว่า มีความยินดีที่ร่วมกันเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับภูเก็ต เป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างกัน ซึ่ง ภูเก็ต กับโกลด์โคสต์ มีความคล้ายคลึงกันในหลายด้านความสัมพันธ์ครั้งนี้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาด้านการศึกษา และสมาร์ทซิตี้ ขอให้ความมั่นใจว่า ทางโกลด์โคสต์มีความปลอดภัย และ คาดหวังให้เกิดการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ร่วมกันต่อไปในอนาคต

Previous article“หนองคาย”เตรียมป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจแบบถาวร
Next articleอ.เฉลิมชัยทุ่มทำเหรียญหนุนกีฬาแห่งชาติ-บริจากโรงพยาบาล18ล้าน