“สมศักดิ์ จังตระกุล” พ่อเมืองขอนแก่น ชูแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-นวัตกรรม

สัมภาษณ์

ภาพการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นที่กำลังรุดหน้าอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ โลจิสติกส์ และสังคม อันเป็นแนวทางที่จะทำให้พื้นที่กลายเป็นฮับด้านต่าง ๆ ของภูมิภาคล่าสุด “ประชาชาติธุรกิจ” มีโอกาสสัมภาษณ์ “สมศักดิ์ จังตระกุล” ถึงภาพรวมการดำเนินงานโดยเฉพาะโครงการ “ขอนแก่นโมเดล” ที่หลายคนกำลังจับตามอง

“สมศักดิ์” บอกว่า จังหวัดขอนแก่นพยายามผลักดันตัวเอง ให้เป็นเมืองน่าอยู่สามารถเชื่อมโยงการค้าการลงทุนได้ โดยใช้โครงการ “RAILWAY INNOPOLIS” สร้างเมืองนวัตกรรมระบบรางร่วมกับกลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ได้แก่ ร้อยเอ็ด สารคาม กาฬสินธุ์ และขอนแก่น ทั้งรัฐบาลได้สร้างโครงการรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูงขึ้นมา กลายเป็นคุณูปการที่สำคัญสำหรับพื้นที่อีสาน ด้วยภูมิศาสตร์ของจังหวัดมีจุดตัดระหว่างนอร์ท-เซาท์อีโคโนมิก คอร์ริดอร์ และอีสต์-เวสต์อีโคโนมิก คอร์ริดอร์ ที่อำเภอบ้านไผ่ โดยรถไฟรางคู่สายเหนือจะเชื่อมไปยัง สปป.ลาว ต่อไปยังประเทศจีน ขึ้นไปเลี้ยวขวาบ้านไผ่ ต่อไปยังกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม เลี้ยวซ้ายวิ่งไปนครสวรรค์ แม่สอด ทะลุเมียนมาไปถึงอินเดีย

ด้านการบินปี 2561 สนามบินขอนแก่นได้รับงบประมาณขยายอาคารผู้โดยสารกว่า 2,500 ล้านบาท ปี 2562 ได้รับเพิ่มอีก 500 ล้านบาท ขยายลานจอด ฉะนั้น ระบบโลจิสติกส์ถือว่าครอบคลุมทั้งหมดอีกตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจคือ ประชากรในภาคการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ที่มุ่งผลิตบุคลากรให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันเปิดให้บริการคนไข้อยู่ที่ 1,500 เตียง และใน 3 ปีข้างหน้าจะเพิ่มเป็น 5,000 เตียง นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นจะเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบรางให้กับจังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่นเป็น 1 ใน 7 จังหวัดของประเทศที่ถูกวางให้เป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ ด้วยองค์ประกอบ 7 ด้าน 1.smart people 2.smart education 3.smart economy 4.smart mobility คือ “ระบบขนส่งมวลชน LRT” 5.smart governance 6.smart environment 7.smart living และการสร้างเมืองให้เป็นสมาร์ทซิตี้

ดำเนินการร่วมกันทุกฝ่าย ส่วนไหนใครทำได้ก็ให้ดำเนินการ เช่น โครงการ “ขอนแก่นโมเดล” ที่ 5 เทศบาลได้รวมตัวกันตั้งบริษัท KKTS หรือบริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด เพื่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบา LRT สายแรก 22.6 กม. ผ่าน 5 เทศบาล 18 สถานี และจะมีโครงการต่อไปอีก 4 สาย ตอนนี้รอสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) อนุมัติ ก่อนหาผู้รับเหมาต่อไป เป็นมิติใหม่ที่หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ลงทุนระบบขนส่งมวลชนโดยไม่ใช้งบประมาณจากภาครัฐ และยังมีโครงการสมาร์ทบัส โครงการสร้างลิฟต์อำนวยความสะดวกสำหรับข้ามสะพานลอยหน้าโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งการขับเคลื่อนเรื่องสมาร์ทลิฟวิ่ง นอกจากนี้ยังเป็น 1 ใน 5 เมืองไมซ์ซิตี้รองรับการประชุมสัมมนาด้วยศูนย์ประชุม KICE สามารถบรรจุคนได้กว่า 8,000 คน มีศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ที่สามารถบรรจุคนได้ 4,000 คน

จังหวัดเรามีศักยภาพก็จริง แต่ประชากรในจังหวัดขอนแก่นมีอยู่ 1.805 ล้านคน ภายในปี 2579 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นรวมแล้วมีเพียง 2.1 ล้านคน ซึ่งเป็นปัญหาด้านแรงงานในอนาคต เรามีผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี อยู่ 22% ส่วนเด็กของเรามีแค่ 14% ทำให้คนในวัยแรงงานน้อยลง ประมาณ 3-4 แสนคนก็ประกอบอาชีพในต่างถิ่น ฉะนั้นเราจะใช้อุตสาหกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนในการแก้ปัญหา โดยไม่ทิ้งภาคเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (gross provincial products : GPP) 40% เป็นรายได้จากอุตสาหกรรม 50% มาจากภาคบริการ ภาคพาณิชยกรรม และภาคการศึกษา อีก 10% มาจากภาคการเกษตร”

อย่างไรก็ตาม สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่นได้ประเมินว่า ช่วงเดือนตุลาคม 2560 จนถึงกรกฎาคม 2561 เก็บภาษีได้มากกว่าช่วงเดือนเดียวกันปี 2559-2560 ถึง 10.4% มีการจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลใหม่มากขึ้น 22% รถจักรยายนต์ใหม่มีมากขึ้น 3% นอกจากนั้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่ดินเก็บได้มากขึ้น 2.4%

แต่การดำเนินงานต่อไปจะต้องคาดการณ์อนาคตให้ชัดเจน โดยใช้แบบจำลองทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีการคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งปัจจัยด้านประชากร ขนาดเศรษฐกิจ ภาคการบริการ การพาณิชย์ และภาคการเกษตร ในปี 2561 คาดว่า GPP อาจโตสูงสุดถึง 4.2% จากนั้นในปี 2565 น่าจะเติบโตสูงสุด 6% แต่ไม่ต่ำกว่า 3.5% ขณะที่รายได้เฉลี่ยของคนขอนแก่นต่อคนต่อปีตอนนี้สูงที่สุดในภาคอีสานอยู่ที่ 119,038 บาท และหากเป็นไปตามแบบจำลองทางเศรษฐกิจของจังหวัด รายได้เฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1.9% อยู่ที่ 213,000 บาท ในปี 2579


“เป้าหมายที่ใหญ่กว่าสมาร์ทซิตี้ในตอนนี้ คือ เราอยากยกระดับเมืองให้ไปถึงโกลบอลซิตี้ หากพูดถึงประเทศไทยต้องนึกถึงเมืองขอนแก่นในฐานะเมืองแห่งโอกาส เราพยายามสร้างเมืองดึงดูดนักลงทุนโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ เราพยายามสร้างคน ลดความเหลื่อมล้ำ ตรวจสอบทุกเรื่องให้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ข้างต้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เราจะดำเนินกลยุทธ์ในการพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่เติมเต็มด้วยเทคโนโลยี”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ