ภูเก็ตเร่งแก้ปัญหาไกด์เถื่อน ย้ำส่วนราชการตรวจเข้ม หนุนไกด์เอกชนช่วยแจ้งเบาะแส

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุม เพื่อหารือแก้ปัญหากรณีสมาคมมัคคุเทศก์อันดามัน ยื่นหนังสือร้องทุกข์ความไม่เป็นธรรมที่มัคคุเทศก์ต้องพบเจอขณะปฏิบัติหน้าที่

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต,ป้องกันจังหวัด เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตตำรวจท่องเที่ยว,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ผู้แทนหน่วยงานภาคเอกชน,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมที่ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีการนำรายละเอียดสาระ จากการที่สมาคมมัคคุเทศก์อันดามัน ได้มายื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กรณีมัคคุเทศก์ได้รับความเดือดร้อน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ระดมความคิดเห็นและ หาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดภูเก็ตและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ มัคคุเทศก์

โดยที่ผ่านมาการดำเนินการกับมัคคุเทศก์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาต ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น ไม่ได้ลดลงไปจากเมื่อก่อน ซึ่งจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบมัคคุเทศก์ที่มีใบอนุญาตอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะเรื่องของใบสั่งงานมัคคุเทศก์

แนวทางการแก้ปัญหามัคคุเทศก์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตนั้น จากข้อมูลพบว่ามัคคุเทศก์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตได้มีการเปลี่ยนรูปแบบหลีกเลี่ยงการจับกุมของเจ้าหน้าที่ โดยแฝงตัวเข้ามากับนักท่องเที่ยว

Advertisment

หลังจากนี้ ป้องกันจังหวัดจะดำเนินการให้ชุดเฉพาะกิจในการปราบปรามการทำงานของคนต่างด้าว ออกตรวจมัคคุเทศก์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตอย่างเข้มข้น และให้หน่วยงานที่มีอำนาจทางกฎหมายดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ขอให้มัคคุเทศก์ ที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้อง ดำเนินการแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นมัคคุเทศก์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบอีกทางหนึ่ง