ข้าวราคาดี!! “หนองคาย” ชาวนาจองคิวยาวเร่งตากข้าวเต็มถนน-ลานวัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ชาวนาในเขต อ.เมือง จ.หนองคาย โดยเฉพาะ ต.หินโงม และ ต.หาดคำ ที่มีพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 10,000 ไร่ ได้นำข้าวเปลือกที่เพิ่งเก็บเกี่ยวและนวดเสร็จ มาตากตามถนนของเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง เพื่อให้ข้าวแห้งก่อนนำไปขายหรือเก็บไว้ในยุ้งข้าว ทำให้ถนนเขื่อนป้องกันตลิ่งมีข้าวเปลือกตากยาวตลอดแนวเป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร นอกจากนี้ตามลานวัดและลานกีฬาของโรงเรียนในหมู่บ้าน ก็มีชาวบ้านนำข้าวเปลือกมาตากจนเต็มพื้นที่ จนต้องจองคิวกันยาว

ทั้งนี้เนื่องจากปีนี้ข้าวราคาดี ชาวนาจึงเร่งเก็บเกี่ยวในระยะเวลาใกล้เคียงกันเพื่อนำไปขาย ประกอบกับต้นข้าวบางส่วนถูกลมพัดจนล้ม จึงต้องรีบเก็บเกี่ยว ส่งผลให้ข้าวมีความชื้นสูง หากนำไปขายก็จะถูกกดราคา และเมื่อนำไปเก็บไว้ในยุ้งฉางทันทีจะทำให้ข้าวเสียหายจากเชื้อรา

ส่วนที่ต้องเลือกตากบนถนนของเขื่อนป้องกันตลิ่ง ลานวัด และลานกีฬาของโรงเรียนที่เป็นคอนกรีต เนื่องจากไม่มีพื้นที่ตาก เพราะต้องเตรียมพื้นที่ในการทำข้าวนาปรังและปลูกพืชชนิดอื่นต่อไป และที่สำคัญทำให้ข้าวที่ตากแห้งไว ตากเพียง 2-3 วัน ก็สามารถนำไปขายหรือเก็บในยุ้งฉางได้ทันที ชาวนาที่ตากต้องคอยเฝ้าข้าวของตนเอง ฝากพระที่วัด หรือฝากเพื่อนบ้านที่ตากข้าวใกล้ ๆ กันไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้ใครมาขโมยข้าวที่ตากไว้ ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าปีนี้มีการตากข้าวตามถนนสาธารณะน้อยมาก หรือถ้าตากไว้ก็จะมีการเฝ้า และเก็บในช่วงเย็น เนื่องจากเกรงจะมีคนมาขโมยเพราะราคาข้าวดี แต่ที่ผ่านมายังไม่มีเหตุการณ์ข้าวที่ตากไว้ถูกขโมยแต่อย่างใด