“บิ๊กแดง”ตั้งด่านคุมเข้มชายแดน สกัดสินค้าเถื่อน-พืชเกษตรทะลัก

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)

ผบ.ทบ.สั่ง 4 แม่ทัพภาคลุยตั้งด่านทหารแนวชายแดนเหนือ-อีสาน-ใต้-ตะวันออก งัดกฎอัยการศึกสกัดลักลอบนำเข้าสินค้าเถื่อน-พืชผลเกษตรแก้ปัญหาราคาตกต่ำ สั่ง ผวจ.ตั้งศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ล่าสุดตรวจพบข้าว มันสำปะหลัง ผักสด กระเทียม น้ำมันปาล์ม ทะลักชายแดนสระแก้ว-เชียงราย-มุกดาหาร-ตรัง

นายไมตรี ไตรติลานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการป้องกันแก้ไขปัญหาพืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ำ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) พร้อมด้วย พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ (นครสวรรค์, อุทัยธานี, ตาก, พิษณุโลก, สุโขทัย, เพชรบูรณ์, กำแพงเพชร, พิจิตร, อุตรดิตถ์, ลำปาง, น่าน, แพร่, พะเยา, เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, ลำพูน และเชียงราย) ประชุมหารือข้อราชการสำคัญ โดยได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบาย และเร่งหาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ เพื่อทำงานเชิงรุกในแต่ละพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหา รวมทั้งให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

งัดกฎอัยการศึกลุยปราบ

โดยเฉพาะการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด สินค้าเถื่อน และการลักลอบนำเข้าพืชผลทางการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน โดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตั้งด่านป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร โดยใช้กฎอัยการศึกเพื่อสกัดกั้นสินค้าทางการเกษตร และสินค้าที่ผิดกฎหมายในจังหวัดชายแดนทั่วประเทศ เพราะสาเหตุที่พืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ำไม่ได้มาจากผลผลิตล้นตลาดเพียงอย่างเดียว แต่มีการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศจำนวนมาก เนื่องจากพืชผลหลายชนิดราคาถูกกว่าสินค้าเกษตรของไทย จึงลักลอบนำเข้าทั้งใช้กองทัพมด รถบรรทุกสิบล้อ ฯลฯ ซึ่งที่ผ่านมามักผ่านสายตาเจ้าหน้าที่ แต่จากนี้ไปหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วตรวจสอบย้อนหลังไป ถ้าทราบว่าหลุดมาจากด่านไหน ผู้บัญชาการหน่วยนั้นต้องรับผิดชอบ

ข้าว-มันสดทะลักเข้า “สระแก้ว”

นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า พลตรี ปิยะพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผู้บัญชาการกองกำลังบูรพา ได้เชิญทางจังหวัด, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19, ผู้บังคับการตำรวจภูธร, ผู้กำกับการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ผกก.ตม.), นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ, นายอำเภอทุกอำเภอ, ประธานหอการค้า และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ไปหารือเรื่องการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อหาทางป้องแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะปัญหาตามแนวชายแดนและการค้าชายแดน การดูแลเข้าออกของคนกัมพูชาและการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร

ล่าสุด ต้นเดือน พ.ย. ทหารจากกองกำลังบูรพาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าจับกุมตรวจยึดข้าวเปลือก 5 ตัน และมันสำปะหลังสดลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรที่ อ.ตาพระยา หลังได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรผักสดจีนทะลักเชียงรายเพิ่ม

ขณะที่ น.ส.ผกายมาศ เวียร์ร่า รองประธานหอการค้า จ.เชียงราย ฝ่ายการค้าชายแดน เปิดเผยว่า สถานการณ์การนำเข้าสินค้าพืชผักจากจีนผ่านเข้ามาทางด่าน อ.เชียงของ ขณะนี้มากขึ้นกว่าเดิมมาก เนื่องจากเป็นสินค้าที่ต้องการของตลาดในประเทศไทย โดยบางส่วนจะถูกส่งไปยังตลาดไทและตลาดสี่มุมเมือง จากนั้นกระจายส่งต่อไปยังภูมิภาคต่าง ๆ หรือแม้แต่ภาคเหนือที่ จ.เชียงราย เชียงใหม่ จะรับสินค้าจีนที่ย้อนกลับมาจำหน่ายอีกครั้ง และมีการทะลักนำเข้าทางด่าน อ.เชียงของ ซึ่งใช้การขนส่งทางบกผ่านถนน R3A ไทย-สปป.ลาว-จีน น่าห่วงว่าในอนาคตพืชผักจะยิ่งทะลักเข้ามามากกว่านี้อีก

“น้ำมันปาล์ม-กระเทียม” เถื่อน

ด้านนายชัยฤทธิ์ ถ่วยย้วน สมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ยอมรับว่าปัจจุบันมีการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มทั้งเข้ามาด้วยรถบรรทุกและแบบกองทัพมดตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน เพราะเป็นที่น่าสังเกตว่าที่ผ่านมาผลผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรลดลง บวกกับปริมาณการบริโภคน้ำมันปาล์มเดือนละกว่า 1.6 แสนตัน น่าจะทำให้สต๊อกน้ำมันปาล์มของรัฐบาลลดลง แต่ความเป็นจริงยังอยู่ที่ 3.8 แสนตัน ทั้ง ๆ ที่ควรลดลงเหลือ 2 แสนตันเศษ ๆ แล้ว

ส่วนนายนิมิตร แสงอำไพ นายด่านศุลกากรหนองคาย ระบุว่า ในเรื่องของสินค้าเกษตรที่ผ่านมาและจากการข่าวยังไม่มีขบวนการลักลอบนำสินค้าเกษตรเข้ามาตามชายแดนหนองคาย ที่มีจะเป็นจังหวัดอื่น เช่น จ.มุกดาหาร มีการลักลอบขนกระเทียมเข้ามา เป็นลักษณะกลุ่มขบวนการ รวมถึงการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะยาบ้าและกัญชา ที่ทางการจับกุมได้อย่างต่อเนื่อง

รุกศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ที่จังหวัดภูเก็ต พันเอก เสนีย์ ศรีหิรัญ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5, นาวาเอก นพพร มีสวัสดิ์ รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล กอ.รมน. จังหวัดภูเก็ต, พันตำรวจเอกวิฑูรย์ กองสุดใจ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมประชุมหารือกับทางจังหวัด เพื่อวางแนวทางด้วยกลไกแบบบูรณาการระหว่างทหาร, ตำรวจ, ฝ่ายปกครอง และจิตอาสา ในบทบาทชุดปฏิบัติการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่

โดยพลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวภายหลังนำคณะออกให้บริการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ที่วัดศิลา ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช ว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีนโยบายให้จัดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ไปทุกพื้นที่ เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและลักลอบนำเข้าสินค้าตามแนวชายแดน จึงได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ตำรวจ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำงานในเชิงรุกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เห็นผลในทางปฏิบัติ

แก้ปมปลาหมึกเมียนมาทะลัก


ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการแก้ไขราคาสัตว์น้ำตกต่ำร่วมกับสมาคมประมงกว่า 40 สมาคมทั่วประเทศ หลังจากมีเกษตรกรร้องว่ามีการนำเข้าปลาหมึกจากเมียนมาจนส่งผลให้ราคาในประเทศตกต่ำ โดยการแก้ไขปัญหาระยะสั้นได้ให้สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยรับซื้อปลาหมึกกล้วยเก็บไว้ในห้องเย็นอย่างน้อย 2 เดือน ช่วงที่ปลาหมึกในประเทศออกสู่ตลาดมาก เพราะที่ผ่านมาสมาชิกสมาคมไม่รับซื้อปลาหมึกที่จับได้ในประเทศนานกว่า 1 ปีแล้ว เนื่องจากราคาสูงโดยเฉลี่ย กก.ละ 130-150 บาท เมื่อราคาเฉลี่ยตกต่ำเหลือ กก.ละ 50-70 บาท สามารถซื้อไปส่งออกแข่งขันกับคู่แข่งได้ทั้งยังให้กรมประมงจัดระเบียบการซื้อขายใหม่ โดยจัดประชุมแพปลา ตลาดปลา ภายในวันที่ 15 พ.ย. 2561 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการจัดทำเอกสารตามระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้า รวมทั้งพิจารณามาตรการการนำเข้าสินค้าไม่ทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) โดยจะหารือกับฝ่ายเมียนมาให้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมในแบบฟอร์มของเมียนมา เช่น เลขที่ใบอนุญาตทำการประมง พื้นที่ทำการประมงและข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมง ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะกลางให้พิจารณามาตรการการนำเข้าสินค้าด้านสุขอนามัย และระยะยาว ให้ตั้งคณะทำงาน เพื่อจัดทำข้อมูลการตลาดสินค้าสัตว์น้ำทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อจัดสมดุลสัตว์น้ำ ข้อมูลต้นทุนการจับสัตว์น้ำของชาวประมงตามชนิดเครื่องมือและขนาดเรือประมง โดยให้เสร็จภายใน 6 เดือน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ