กรมเจรจาการค้าฯ ดึงปัตตานี ต้นแบบปั้นผู้ประกอบการใต้บุกตลาดอาเซียน

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีศักยภาพและความได้เปรียบจากการเป็นพื้นที่ติดกับมาเลเซีย และเป็นประตู่สู่อาเซียน รวมทั้งสามารถพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับมาเลเซียได้ จึงจัดโครงการ “การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ตลาดอาเซียน” โดยจะมีการเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เรื่องง่ายๆ ที่ต้องรู้ กับการใช้ประโยชน์จาก FTA” และ “สินค้า 3 จังหวัดชายแดนใต้ ติดปีกสู่ตลาดการค้าเสรี” ให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดปัตตานี จำนวน 100 คน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท จังหวัดปัตตานี

นางอรมน  กล่าวว่า ในการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเขตการค้าเสรี การใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี กฎระเบียบทางการค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอาเซียน

ทั้งนี้ กรมฯ กำหนดให้สินค้าประมง อาหารทะเลแปรรูป และผลไม้ โดยเฉพาะส้มโอปูโกยะรัง เป็นสินค้าที่ได้รับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือเป็นสินค้า GI ของจังหวัดปัตตานี เป็นสินค้าเป้าหมายในการลงพื้นที่รับฟังข้อเท็จจริงจากเกษตรกร ซึ่งภายในงานจะมีการเปิดเวทีวิเคราะห์สินค้าเป้าหมายที่เป็นที่ต้องการของตลาด การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ด้านการส่งออกระหว่างวิทยากรและผู้ประกอบการด้วย

“สัมมนาครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ และผู้เข้าร่วมสัมมนา ที่จะใช้โอกาสนี้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทราบถึงช่องทางการใช้ประโยชน์จาก FTA ที่ไทยทำกับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน และการสร้างเครือข่ายธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยหลังการสัมมนาและลงพื้นที่ กรมฯ จะคัดเลือกและนำผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาเข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจที่กรุงเทพฯ ซึ่งกรมฯ มีแผนจะจัดขึ้นในปี 2562 เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจกับผู้ประกอบการในกรุงเทพฯ ตลอดจนขยายการเชื่อมโยงการค้ากับผู้ประกอบการในอาเซียนต่อไป” นางอรมน กล่าว

ที่มา มติชนออนไลน์