“ภูเก็ต” สุ่มตรวจกระเช้าปีใหม่ แนะผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้า Healthier Choice

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต มุ่งหวังส่งเสริมให้คนไทยมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases: NCDs) รณรงค์ให้ผู้บริโภคเรียนรู้ข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหาร เพื่อทราบถึงข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ และให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ“ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” และช่วงปีใหม่นี้ขอให้ประชาชนมอบกระเช้าของขวัญจากผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” เพื่อให้ผู้รับมีสุขภาพดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด พร้อมคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากจังหวัดภูเก็ต อาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน เทศบาลนครภูเก็ต และอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคระดับตำบลทุกแห่ง ร่วมสุ่มตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ฟลอเรสต้า ภูเก็ต

นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว กล่าวภายหลังการนำเจ้าหน้าที่สำรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ว่า การเลือกซื้อกระเช้าที่จัดไว้แล้ว หรือการจัดกระเช้าด้วยตนเอง มีข้อแนะนำในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร คือ 1.ขอให้เลือกกระเช้าที่บรรจุผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)ไ บนฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้รับได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมต่อสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ

2.ควรเลือกกระเช้าที่มีลักษณะห่อหุ้มอยู่ในสภาพดีและมีการแสดงฉลากรวม โดยเป็นฉลากที่แสดงรายการผลิตภัณฑ์อาหารที่จัดรวมในภาชนะ และข้อความต้องแสดงรายละเอียด ได้แก่ ชื่อ ประเภท ชนิดของอาหาร วันเดือนปีที่หมดอายุ หรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้า ทั้งนี้ เมื่อนำกระเช้าไปมอบให้แก่ผู้รับ ไม่ควรแกะฉลากรวมออก เนื่องจากผู้รับสามารถตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์อาหารและวันหมดอายุว่าตรงกับฉลากหรือไม่

ขณะที่ 3.หากเลือกอาหารกระป๋องจัดในกระเช้า ควรดูลักษณะกระป๋องต้องไม่บุบ หรือโป่งพอง หรือมีรอยรั่ว ดูตะเข็บหรือรอยต่อต้องเรียบร้อยแน่นหนา และกระป๋องไม่เป็นสนิม ที่สำคัญควรสังเกตฉลากต้องแสดงข้อความรายละเอียดครบถ้วน เช่น เลข อย. ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิต/ผู้นำเข้า วันเดือนปีที่หมดอายุ และส่วนประกอบ เป็นต้น และ 4.หากต้องการจัดกระเช้าด้วยตนเอง ควรเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ หรือเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการต่อผู้รับ ซึ่งมีหลากหลายประเภทผลิตภัณฑ์วางจำหน่าย และควรสังเกตวันเดือนปีที่หมดอายุด้วย

นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ขอให้ประชาชนเริ่มต้นให้กระเช้าของขวัญด้วยผลิตภัณฑ์ที่แสดงสัญลักษณ์ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” และในทุกช่วงโอกาสที่จะมีการมอบกระเช้าให้แก่กัน ซึ่งขณะนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการดังกล่าว จากมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการฯ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 7 กลุ่มอาหาร ได้แก่ กลุ่มอาหารมื้อหลัก 13 ผลิตภัณฑ์, กลุ่มเครื่องดื่ม 582 ผลิตภัณฑ์, เครื่องปรุงรส 14 ผลิตภัณฑ์, อาหารกึ่งสำเร็จรูป 37 ผลิตภัณฑ์ (บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและโจ๊ก), ผลิตภัณฑ์นม 103 ผลิตภัณฑ์, ขนมขบเคี้ยว 35 ผลิตภัณฑ์ และไอศกรีม 28 ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหมด 812 ผลิตภัณฑ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) ทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ที่แสดงสัญลักษณ์ดังกล่าวได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าเพื่อสุขภาพ และร้านค้าทั่วไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ