กระอัก!!โรคปากเท้าเปื่อยระบาด”พัทลุง”ทำโคตายกว่า 30 ตัว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2561 ที่ผ่านมา นายเกษมศักดิ์ เส้งสุ้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พัทลุง (อบจ.) นายอุดมพร ทองแดง กำนันตำบลควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง และนายบุญรัตน์ จันทสีหราช พร้อมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ต.ควนมะพร้าว ต.ลำปำ ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง และ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน ประมาณ 50 คน ได้มารวมตัวกันบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง ยื่นหนังสือต่อนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง เพื่อให้ทางจังหวัด เร่งดำเนินการสอบสวนและออกมาตรการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากโรคปากเท้าเปื่อย

ทั้งนี้ ในช่วงเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 ได้เกิดโรคระบาดในพื้นที่บริเวณโดยรอบของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จนส่งผลให้โคของเกษตรกรในพื้นที่ ต.ควนมะพร้าว ต.ลำปำ ต.พญาขัน อ.เมืองพัทลุง และ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน ได้ติดเชื้อโรคระบาดเป็นจำนวนมากจนล้มตายไปมากกว่า 30 ตัว
จึงขอเรียกร้องให้ทางจังหวัดดำเนินการสอบสวนการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์พัทลุง และสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) จำกัด เพราะอาจจะมีส่วนร่วมให้เกิดโรคปากเท้าเปื่อยในครั้งนี้

โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหาย ให้แก่เกษตรกรเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ล้มตายตามมูลค่าราคาสัตว์ และช่วยเหลือเยียวยาเจ้าของสัตว์ที่ติดเชื้อ และให้วิทยาลัยเกษตรฯ เร่งดำเนินการหามาตรการในการยับยั้งการแพร่กระจายของโรค หยุดยั้งการแพร่เชื้อรายใหม่ เพราะหากดำเนินการไม่ได้ หากดำเนินการไม่ได้ก็ขอให้เลิกอนุญาตให้สหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) จำกัด มาใช้พื้นที่ของวิทยาลัย

ด้านนางประจวบ ชุมพลรบ จาก ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง เปิดเผยว่า โคของตนติดเชื้อโรคดังกล่าวทั้ง 15 ตัว ขณะนี้ล้มตายไปแล้ว 4 ตัว มูลค่าไม่น้อยกว่า 50,000 บาท และนางหนูขาว มิตรสุวรรณ เปิดเผยว่า โคของตนจำนวน 30 ตัวที่เป็นโรคระบาด ขณะนี้ล้มตายไปแล้ว 4 ตัว ส่วนตัวอื่นๆ อาการยังหนัก ซึ่งทาง ปศุสัตว์จังหวัดฯได้เข้ามาฉีดยารักษาโรคให้แล้ว

ทางด้านนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า ทางจังหวัดจะดำเนินการตามข้อเรียกร้องของเกษตรกรให้ทุกเรื่อง ส่วนเงินค่าชดเชยสัตว์ที่ล้มตายคงไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะทางจังหวัดและหน่วยงานรัฐไม่ได้จัดซื้อโคเนื้อมาเอง ทางเกษตรกรควรฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับผู้เกี่ยวข้องในครั้งนี้ต่อไป

“สาเหตุสำคัญของการระบาดในครั้งนี้ น่าจะมาจากการที่สหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) จำกัด สั่งซื้อโคโครงการ (โคสำหรับนำมาขุนเป็นโคเนื้อ) มาจากพ่อค้า จ.เพชรบุรี คาดว่าพ่อค้า และทางปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ไม่ได้กักกันสัตว์ตามขั้นตอนของกรมปศุสัตว์ จนโคเข้ามาแพร่เชื้อใน จ.พัทลุง ซึ่งทางจังหวัด โดย ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ได้เร่งแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนแล้ว”

 

Previous article‘สุเทพ’ คารวะอดีตพุทธอิสระที่วัดอ้อน้อย ลั่นพร้อมคุย ‘รัฐบาล-คสช.’ ให้เลือกตั้งเรียบร้อย
Next article“ฟ็อกซ์คอนน์” จ่อปักหมุด “เวียดนาม” หนีพิษเทรดวอร์