“บิ๊กตู่” ติดตามความคืบหน้า เขตศก.พิเศษสระแก้ว ขู่ฟันจนท.เอี่ยวสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

“บิ๊กตู่” ประชุมติดตามความก้าวหน้าเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว ขู่จัดการจนท.เอี่ยวเอื้อประโยชน์สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เด็ดขาดไม่มีละเว้น

เมื่อเวลา 11.50 น. วันที่ 28 สิงหาคม ที่ห้องประชุมโรงแรมอินโดจีน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานประชุมติดตามความก้าวหน้าของจ.สระแก้ว ในการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนภาคเอกชนจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมประชุม

นายกฯกล่าวมอบนโยบายตอนหนึ่งว่า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ บีโอไอ และการนิคมอุตสาหกรรมร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนให้มากขึ้น รวมทั้งให้เตรียมความพร้อมรองรับการลงทุนในทุกๆ ด้าน เพื่อดึงดูดนักลงทุน เพราะการลงทุนต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก รวมทั้งช่วยกันสร้างความเข้าใจ สร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน ซึ่งเมื่อมีการลงทุนในประเทศจำนวนมาก ก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและรายได้ของประเทศตามมา พร้อมกล่าวว่า รัฐบาลไม่มีนโยบายในการเอื้อประโยชน์ให้กับใคร แต่ต้องการให้เกิดการลงทุนภายในประเทศ ทุกอย่างต้องดำเนินการตามกฎหมาย รวมถึงให้ช่วยกันสร้างความเข้าใจต่อต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการตามกฎหมายของไทย

“ผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าวให้ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งถ้าหมดระยะผ่อนผันแล้ว จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และจะไม่มีการผ่อนผันอีก ผมขอยืนยันว่าไม่ต้องการจะรังแกใคร แต่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงให้ระบบเดินหน้าต่อไปได้อย่างถูกต้องตามหลักสากล และกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือค่าปรับแรงงานต่างด้าวให้เหมาะสม รวมถึงมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการเปิดหลักสูตรสอนวิชาชีพให้คนที่ไม่มีวุฒิการศึกษา เข้ามาเรียนเพื่อจะได้มีวิชาชีพในการทำงาน และเตรียมพร้อมรองรับตลาดแรงงานที่ในอนาคตจะขาดแคลน และพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพมากขึ้น รวมถึงอย่าห่วงแต่ตัวเอง ขอให้คำนึงถึงประเทศชาติเป็นหลัก และอย่ามองโอกาสแต่อย่างเดียว ให้เตรียมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นด้วย” นายกฯกล่าว

 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงปัญหาสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ว่า เป็นเรื่องที่ถูกจับตาจากหลายประเทศ จะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังให้เป็นรูปธรรมให้ได้ และจะต้องดำเนินคดีกับผู้ประกอบการที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องดำเนินด้วย จะไม่มีการละเว้น

สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อรับทราบความคืบหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว การลงทุนของภาคเอกชนและแนวโน้ม รวมถึงข้อเสนอการบริหารงานศุลกากรเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว รวมถึงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ โดยความพร้อมของเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ครอบคลุม 4 ตำบล ใน 2 อำเภอ ได้แก่ อ.อรัญประเทศ และอ.วัฒนานคร พื้นที่รวม 332 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันเปิดบริการให้เอกชนขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้แล้ว ส่วนภาพรวมโครงสร้างพื้นฐาน กระทรวง คมนาคมได้ดำเนินการก่อสร้างถนนเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดังนี้ 1. ก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองอรัญประเทศด้านใต้ แยก ทล.33 ด่านบ้านคลองลึก ระยะทาง 15.425 กิโลเมตร คาดแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2561 2.โครงการทางหลวงอรัญประเทศ – ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท) ระยะแรก ก่อสร้างสะพานคลองพรมโหด และปรับปรุงถนนเชื่อมด่านคลองลึก ระยะที่ 2 ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ 4 ช่องทาง โดยทั้งสองโครงการคาดจะแล้วเสร็จภายในปี 2562

และในส่วนความเชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชา ได้ดำเนินการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมทางแก่งคอย – คลองสิบเก้า – สุดสะพานคลองลึกทางฝั่งไทยสร้างเสร็จแล้ว ทางฝั่งกัมพูชาจะสร้างเสร็จภายในปี 2561 พร้อมสามารถเปิดบริการเดินรถข้ามพรมแดนไทย – กัมพูชาได้ ในปี 2561 โดยอนุญาตให้รถบรรทุกและรถโดยสารไม่ประจำทาง รวมจำนวน 150 คัน ในการเดินรถข้ามพรมแดนระหว่างกัน รวมทั้งพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 กัมพูชา คาดจะแล้วเสร็จภายในปี 2563 ส่วนการบริหารงานด่านศุลกากรอรัญประเทศ จะดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว โดยใช้กฎระเบียบของกรมศุลกากรให้ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามภายใต้การควบคุมดูแลของด่านศุลกากรอรัญประเทศ และให้เพิ่มโครงสร้างบริหารงานออกมาอย่างชัดเจนเพื่อกำกับดูแลการใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พร้อมยกระดับด่านเป็นสำนักงานศุลกากรอรัญประเทศเพื่อให้เหมาะกับพื้นที่และขอบเขตการปฏบัติงานต่อไป

สำหรับความคืบหน้าด้านแรงงานต่างด้าวหลังจากที่รัฐบาลประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 2560 ผู้ประกอบการรวมถึงแรงงานต่างด้าวมีความตื่นตัวจดทะเบียนให้ถูกต้องตามพระราชกำหนดปัจจุบันมีผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนแล้ว 544 ราย มีแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วจำนวน 1,555 คน ผ่านการคัดกรองแล้ว 1,260 คน ทั้งนี้ จังหวัดสระแก้วมีแรงงานต่างด้าวที่เดินทางไป-กลับแต่ละวันจำนวน 35,471 คน ส่วนการแก้ไขปัญหาสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ทางจังหวัดได้ทำลายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในปี 2560 มูลค่ามากกว่า 150 ล้านบาท

 


ที่มา : มติชนออนไลน์