พช.สัญจร 5 จว. จัดงาน “โอท็อปภูมิภาค” หนุนเป้ายอดขาย 2 แสนล.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้ให้การต้อนรับ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน “OTOP ภูมิภาค ประจำปี 2562 ที่จังหวัดภูเก็ต” โดยมีนายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน สื่อมวลชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมจำนวนมาก ที่บริเวณเวทีกลางสะพานหินภูเก็ต

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียง มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก ปีละไม่ต่ำกว่า 10 ล้านคน โดยแต่ละวันมีเที่ยวบินกว่า 300 เที่ยว ในปีนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานอาเซียน จึงมีนโยบายให้การจัดประชุมอาเซียนกระจายไปในจังหวัดต่างๆ โดยจังหวัดภูเก็ตได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดประชุมอาเซียนด้วย จากความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตที่มีห้องพักระดับ 4-5 ดาวกว่าแสนห้อง มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม มีวัฒนธรรมการแต่งกายที่สวยงาม และได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการทางอาหาร จึงทำให้จังหวัดภูเก็ตมีเสน่ห์น่าหลงใหล

สำหรับช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี วันที่ 13 มีนาคม เป็นวันที่จังหวัดภูเก็ตจะร่วมรำลึกถึง 2 วีรสตรีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และบรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ผู้กอบกู้เมือง โดยกำหนดจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562 ด้วย โอกาสนี้ขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนที่เลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่จัดงาน “OTOP ภูมิภาค ประจำปี 2562 ที่จังหวัดภูเก็ต” เพื่อให้ประชาชนจังหวัดภูเก็ตและนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพจากทั่วประเทศ และขอให้กรมการพัฒนาชุมชนเลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่จัดงาน OTOP ภูมิภาคตลอดไป และบรรจุอยู่ในปฏิทินการจัดงานของกรมการพัฒนาชุมชนตลอดไป

ด้านนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล ให้ดำเนินการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP มาตั้งแต่ปี 2544 โดยมีกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนนำภูมิปัญญาและทุนที่มีอยู่มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้, การลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการOTOP, การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาพและมาตรฐาน

ตลอดจนการส่งเสริมช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีประชาชนมาลงทะเบียนเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP มากถึง 80,141 ราย 167,403 ผลิตภัณฑ์ ได้รับการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้สูงขึ้น มีการผลิตภัณฑ์ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ เช่น การสร้างกลุ่ม OTOP การพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานย่านลิเภา ใบไม้สีทอง เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ได้แก่ การพัฒนากระเป๋าแบรนด์เนม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนสายการบิน (OTOP on Board) โดยผลจากการพัฒนาทำให้ยอดจำหน่ายในปี 2561 มีมากกว่า 193,000 ล้านบาท

สำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในระยะต่อไป รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทำโครงการ OTOP นวัตวิถี โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ ที่มีสินค้า OTOP และมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปซื้อสินค้า OTOP ยังแหล่งผลิต ทำให้ผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางออกมาจำหน่ายสินค้านอกพื้นที่ เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ เพิ่มขึ้นในหมู่บ้าน นอกจากนั้นยังจะมีโครงการสร้างเยาวชนให้มีความสามารถในการเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เช่น โครงการ OTOP จูเนียร์, Young OTOP เป็นต้น

ทั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายยอดจำหน่ายในปี 2562 จำนวน 200,000 ล้านบาท สำหรับการจัดงาน OTOP ภูมิภาค ประจำปี 2562 กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดจัดงานขึ้นทั่วประเทศ รวม 5 ครั้ง ในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 7-13 ธ.ค.61 จ.นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 วันที่ 7-13 ธ.ค.61 จ.นครราชสีมา ครั้งที่ 3 วันที่ 26 ม.ค.-1 ก.พ.62 จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 4 วันที่ 13-19 มี.ค.62 จ.ภูเก็ต และครั้งที่ 5 วันที่ 14-20 มี.ค.62 จ.กำแพงเพชร

“โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงาน “OTOP ภูมิภาค ประจำปี 2562 จังหวัดภูเก็ต” ระหว่างวันที่ 13-19 มีนาคม 2562 ณ บริเวณลานสะพานหิน อ.เมืองภูเก็ต ภายใต้แนวคิด OTOP ทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว “OTOP One Stop Shopping Market ตลาดโอทอปช็อปฟิน อิน ครบวงจร” โดยเป็นการนำเอาสินค้า OTOP ที่คัดสรรอย่างดีจากทั่วประเทศ มาจัดแสดงและจำหน่าย โดยมีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับสินค้า OTOP และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP มีผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าจำนวน 312 บูทจากทั่วประเทศ ร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า เป้าหมายรายได้ 60 ล้านบาท” นายนิสิตกล่าว

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 3-5 ดาว จำนวน 270 บูท และอาหารชวนชิม 38 บูท ตลอดทั้งการจัดจำหน่ายอาหารอร่อยจาก 4 ภูมิภาค มีการสาธิตกระบวนการนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นสินค้า OTOP 4 ราย, มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมอุดหนุนสินค้า OTOP ตลอดจนประชาสัมพันธ์การจัดงาน OTOP พื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียง

Previous article“4D Sensory Experience” โดยเป๊ปซี่แมกซ์เทสต์ ราสเบอร์รี่ สัมผัสความสดชื่นจัดเต็มแมกซ์ทะลุ 4 มิติใจกลางสยาม
Next article“ศรีวราห์” มั่นใจสำนวนมัด “เปรมชัย” ล่าเสือดำ รอฟังพิพากษา19มี.ค. สั่ง ปอท.ล่า ปล่อยข่าวทำลายตำรวจ