หมอกควัน “เชียงใหม่” ยังวิกฤต คุณภาพอากาศแย่-กระทบสุขภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ว่า วันนี้ (5 เมษายน 2562) สถานการณ์หมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 5 เมษายน 2562 ณ เวลา 09:00 น. พบว่าค่าฝุ่นละอองจากสถานีตรวจวัดทางอากาศของกรมควบคุมมลพิษทั้ง 4 สถานี ค่าคุณภาพอากาศลดลงจากวันก่อนหน้า คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ-มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยค่า AQI เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 183-230 มคก./ลบ.ม. ค่า PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 83-120 มคก./ลบ.ม. และค่า PM 10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 123-161 มคก./ลบ.ม. โดยสรุปถือว่ายังมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ขณะที่รายงานจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ตรวจพบจุดความร้อนจากดาวเทียมระบบ MODIS จำนวน 6 จุด พบในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติใน อ.แม่แจ่ม และ อ.เชียงดาว จำนวน 1- 2 จุด และในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ใน อ.พร้าว อ.จอมทอง และ อ.แม่ริม อำเภอละ 1 จุด จำนวนจุดความร้อนระบบ MODIS ลดลงอย่างมากเนื่องจากมีการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ของทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ จุดความร้อนสะสมจากดาวเทียมระบบ MODIS ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-4 เมษายน 2562 ตรวจพบจุดความร้อนสะสมทั้งหมด 1,299 จุด เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลจุดความร้อนสะสมในปี 2561 ในห้วงเวลาเดียวกันพบจุดความร้อนสะสมมากกว่าปีที่ผ่านมา จำนวน 819 จุด และพบจุดความร้อนสะสมจากดาวเทียมระบบ MODIS ในช่วงกำหนดวันห้ามเผา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-2 เมษายน 2562 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 815 จุด

Advertisement