วิทยุการบินคาดสงกรานต์เที่ยวบินเพิ่ม 4.8%

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) คาดการณ์ปริมาณเที่ยวบินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 โดยมีปริมาณเที่ยวบินรวมทั้งประเทศอยู่ที่ 19,987 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 4.8

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยถึงปริมาณเที่ยวบินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 ว่า “ในปีนี้มีปริมาณเที่ยวบินเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 4.8 โดยมีปริมาณเที่ยวบินรวมทั้งประเทศอยู่ที่ 19,987 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 2,855 เที่ยวบินต่อวัน โดยวันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นวันที่มีปริมาณเที่ยวบินสูงสุดของเทศกาลสงกรานต์ อยู่ที่ 3,199 เที่ยวบิน ทั้งนี้เนื่องจากเดือนเมษายน มีช่วงวันหยุดยาวติดกัน 2 ช่วง ประชาชนทยอยออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2562 และเดินทางอีกครั้งในวันที่ 11 เมษายน 2562 และคาดว่าจะเดินทางกลับพร้อมกันในวันที่ 17 เมษายน 2562 จึงทำให้ปริมาณเที่ยวบินในวันดังกล่าวสูงที่สุด

นอกจากนี้ วิทยุการบินฯ ได้คาดการณ์ปริมาณเที่ยวบิน ณ ท่าอากาศยานหลักของประเทศ ตามลำดับดังนี้
– ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีปริมาณเที่ยวบินรวม 7,545 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 1,078 เที่ยวบิน
– ท่าอากาศยานดอนเมือง มีปริมาณเที่ยวบินรวม 5,380 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 769 เที่ยวบิน
– ท่าอากาศยานภูเก็ต มีปริมาณเที่ยวบินรวม 2,554 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 365 เที่ยวบิน
– ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีปริมาณเที่ยวบินรวม 1,768 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 253 เที่ยวบิน
– ท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีปริมาณเที่ยวบินรวม 598 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 85 เที่ยวบิน
– ท่าอากาศยานกระบี่ มีปริมาณเที่ยวบินรวม 533 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 76 เที่ยวบิน
– ท่าอากาศยานอู่ตะเภา มีปริมาณเที่ยวบินรวม 321 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 46 เที่ยวบิน

อย่างไรก็ตาม วิทยุการบินฯ ได้เตรียมมาตรการรองรับทั้งในเรื่องของการจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศให้มีความเหมาะสมและเพียงพอกับเที่ยวบินในช่วงเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งประชุมหารือและประสานงานกับสายการบิน และหน่วยงานที่ให้บริการทางอากาศอย่างใกล้ชิด โดยได้วางแผนการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สายการบินและผู้โดยสารที่ใช้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเพื่อความสะดวกในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านติดตามข้อมูลข่าวสารจากสายการบินที่ใช้บริการอย่างใกล้ชิด และเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ