ชป.จัดสรรน้ำเล่นสงกรานต์

แฟ้มภาพประกอบข่าว

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน (ชป.) กล่าวว่า การบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ กรมฯได้ให้โครงการชลประทานทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมสนับสนุนน้ำจากแหล่งน้ำต่าง ๆ อาทิ อ่างเก็บน้ำ ฝาย หรือแม่น้ำ เพื่อให้ประชาชนได้เล่นสงกรานต์ตามปกติอยู่แล้ว ซึ่งจะไม่กระทบต่อการใช้น้ำในกิจกรรมอื่น แต่ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนให้มีการเล่นน้ำอย่างพอเหมาะ

สำหรับในพื้นที่ภาคเหนือวางแผนระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เช่น จ.เชียงใหม่ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จะเริ่มระบายน้ำตั้งแต่ 11-18 เม.ย. 62 ปริมาณน้ำ 7.78 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนแม่กวง อุดมธารา ได้ระบายน้ำตามรอบเวรการส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง 250,000 ลบ.ม. ลงสู่แม่น้ำแม่กวง เป็นต้น

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในจังหวัดสกลนคร เขื่อนน้ำอูน จะเพิ่มการระบายน้ำ 3,300,000 ลบ.ม. จังหวัดอุดรธานี เขื่อนห้วยหลวง จะเพิ่มการระบายน้ำ 350,000 ลบ.ม. ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เขื่อนลำปาว มีแผนส่งน้ำผ่านคลองส่งน้ำสายใหญ่ รวมประมาณ 21 ล้าน ลบ.ม. และส่งน้ำลงสู่ลำน้ำปาว ผ่านอาคารระบายน้ำ 6 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรี เขื่อนแก่งกระจาน จะระบายน้ำเพื่อให้การสนับสนุนน้ำดิบ เพื่อใช้ผลิตน้ำประปาในเขต อ.ชะอำ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์วันละ 65,000 ลบ.ม. พร้อมกับส่งน้ำเข้าคลองสายใหญ่ 4 สาย รวมประมาณวันละ 2 ล้าน ลบ.ม. ในส่วนแม่น้ำเพชรบุรี ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จะส่งน้ำลงลำน้ำเดิมเพื่อรักษาระบบนิเวศวันละประมาณ 792,288 ลบ.ม.

ส่วนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในเขต อ.หัวหิน เขื่อนปราณบุรี จะสนับสนุนส่งน้ำดิบให้กับการประปาส่วนภูมิภาคหัวหินวันละ 120,000 ลบ.ม. ประกอบกับทางเขื่อนเพชรจะส่งน้ำดิบผ่านทางคลองสาย 1 และท่อส่งน้ำมาเสริมให้กับการประปาหัวหินอีกวันละ 6,500 ลบ.ม. รวมปริมาณน้ำที่ส่งทั้งสิ้นวันละ 126,500 ลบ.ม. เพียงพอใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่วนพื้นที่ อ.ปราณบุรี อ.สามร้อยยอด อ.กุยบุรี และ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์บางส่วน เขื่อนปราณบุรี จะส่งน้ำผ่านคลองและระบบชลประทานให้วันละ 1.30 ล้าน ลบ.ม. เพื่อใช้ในการเกษตร และเทศกาลสงกรานต์ สำหรับแม่น้ำปราณบุรี ทางโครงการได้ส่งน้ำลงลำน้ำเดิมเพื่อรักษาระบบนิเวศวันละประมาณ 17,000 ลบ.ม. หากมีการร้องขอน้ำเพิ่ม ก็สามารถสนับสนุนได้ทันที

Previous articleยักษ์ “ซูเปอร์แอป” ปะทะเดือด ปูพรมขยายบริการชิงลูกค้า
Next articleวิกฤตโรงงานขาด”เศษเหล็ก” เอกชนถกพาณิชย์งัดไม้แข็งคุมส่งออก