พาณิชย์ จ.ตรัง ย้ำผู้ประกอบการติดป้ายบอกราคาสินค้าชัดเจน-งดขึ้นราคาฉวยโอกาส

พาณิชย์ จ.ตรัง เตือนผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า และห้ามมิให้ฉวยโอกาสในการขึ้นราคาสินค้าและค่าบริการ เพื่อเป็นการคุ้มครองให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ซื้อสินค้า หรือบริการในราคาที่เป็นธรรม ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

นางรวิพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ พาณิชย์จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ด้วยในขณะนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการซื้อสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีประชาชนจากต่างจังหวัดเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดตรัง

อาจเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการค้าบางรายใช้โอกาสในการขึ้นราคาสินค้าหรือค่าบริการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้า หรือบริการและเพื่อเป็นการป้องปรามการฉวยโอกาสในการขึ้นราคาสินค้า และค่าบริการของผู้ประกอบการค้าบางรายนางรวิพรรณ เปิดเผยต่อไปว่า ดังนั้น จังหวัดตรังจึงขอให้ผู้ประกอบการค้าปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการตามที่กฎหมายกำหนดทุกชนิด เช่น อาหาร เครื่องดื่ม กระเช้าของขวัญ ชุดสังฆทาน การบริการรับ-ส่ง ผู้โดยสาร ค่าเช่าที่พัก ฯลฯ โดยป้ายแสดงราคาต้องอยู่ในลักษณะที่เห็นได้ชัดเจนและเปิดเผย

กรณีกระเช้าของขวัญ หรือชุดสังฆทาน ห้ามฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าที่ใกล้หมดอายุ หรือเสื่อมสภาพ และให้แสดงราคาสินค้าขนาดน้ำหนักต่อหน่วยปริมาณการบรรจุและราคาของสินค้าแต่ละรายการ ที่บรรจุในกระเช้าของขวัญ หรือชุดสังฆทาน รวมทั้งค่าภาชนะบรรจุด้วย


โดยมีการกำหนดรายการและราคาของสินค้าดังกล่าวต้องมีขนาดตัวอักษรและตัวเลข (Font) ขนาด 16 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 อัตราโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและค่าบริการทุกประเภท ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและค่าบริการ สามารถร้องเรียนผ่านสาย ด่วน 1569 หรือที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ