ไทย-มาเลเซียประชุมร่วมจัดการภัยพิบัติแนวชายแดน

วันนี้ (24 เม.ย.2562) ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค(กชภ.)ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 109 (RBC 109)(The 109 th Regional Border Committee (RBC) Meeting โดยมี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย และ พลโท Datuk Azzian Md Delin ผบ.กกล.ทบ.สนาม ภาคตะวันตก มาเลเซีย เป็นประธานร่วมฝ่ายมาเลเซีย ที่ โรงแรมป่าตองรีสอร์ท อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมต่อจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค(กชภ.)ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 108 (RBC108) ถือว่า เป็นประโยชน์ต่อการกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทั้ง 2 ประเทศเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค(กชภ.)ไทย-มาเลเซีย ได้ดำเนินการจัดประชุมปีละ 2 ครั้ง โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพโดย การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย อบอุ่น มิตรไมตรี และความเข้าใจในวัตถุประสงค์ร่วมกัน ที่ต้องการส่งเสริมความร่วมมืออันนำมาซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของกชภ.

คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค(กชภ.) มีความพึงพอใจกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่คณะทำงานทั้ง 6 คณะ ภายใต้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค(กชภ.)ได้ดำเนินการไปในห้วงที่ผ่านมาโดยกิจกรรมต่างๆที่ได้ดำเนินการไป ได้แก่ กิจกรรมด้านการปฏิบัติการ การฝึก การส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการชายแดน และการจัดการต่อภัยพิบัติรวมทั้งกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและสังคม พร้อมกันนี้ความคืบหน้าของกิจกรรมต่างๆดังกล่าวได้บรรลุความเข้าใจ มิตรภาพ และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย นอกจากนั้น ยังช่วยแก้ไขปัญหาที่อ่อนไหวและเปิดมุมมองใหม่ๆระหว่างทั้ง 2 ประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน และขยายต่อไปยังด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

ผลจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆของคณะทำงานทั้ง 6 คณะภายใต้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค(กชภ.)เป็นสิ่งมีค่าสำหรับประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย โดย คณะทำงานทั้ง 6 คณะภายใต้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค(กชภ.)ได้แก่ 1.คณะทำงานด้านการข่าวและปฏิบัติการด้านจิตวิทยา (IWG) 2.คณะทำงานทางบก(LWG) 3.คณะทำงานทางทะเล(CMWG) 4.คณะทำงานทางอากาศ(AWG) 5.คณะทำงานด้านการจัดการชายแดน(BMWG) และ 6.คณะทำงานด้านการจัดการต่อภัยพิบัติ(DMWG)

ทั้งนี้คณะทำงานทั้ง 6 คณะภายใต้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค(กชภ.)ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง และเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความยากลำบากและสิ่งท้าทายต่างๆด้วยความตั้งใจเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย ขณะเดียวกันการจัดการประชุมระหว่างหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีความร่วมมือและการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดได้ส่งเสริมและทำนุบำรุงสันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืนตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย

“การประชุมครั้งนี้ได้เน้นความช่วยเหลือภัยพิบัติของประชาชนทั้งสองประเทศและสำคัญคือเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการขอความร่วมมือชายแดนร่วมกันทั้งสองประเทศ ปัญหาที่ร่วมมือกันเช่น ปัญหาน้ำท่วม ภัยพิบัติ การตั้งด่านตรวจลาดตระเวนร่วม ปัญหาผู้ร้ายข้ามแดน

สิ่งที่ร่วมกันเห็นผลชัดคือ ยาเสพติด การข้ามแดนของคนสองสัญชาติ ซึ่งเราพร้อมทางมาเลเซียให้ความร่วมมืออย่างดี สำคัญเราจะลงรายละเอียดในพื้นที่เขตแเนวบริเวณลำน้ำโกลก 95 กิโลเมตรพื้นที่ค่อนข้างกว้าง จึงต้องขอความร่วมมือแม่ทัพมาเลเซียในการดูแลร่วมกัน ซึ่งมาเลเซียให้ความร่วมมือทุกเรื่อง ทั้งทางบก ทางเรือ โดยที่สำคัญตกลงกันเรื่องภัยพิบัติที่ต้องช่วยเหลือกันมีการตกลงร่วมกัน เราร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันด้วยดี ส่วนเรื่องความมั่นคง ต้องช่วยกันดูแลในฐานะไม่เฉพาะมิตรประเทศเปรียบเสมือนเพื่อนและครอบครัวซึ่งต้องช่วยกันดูแล”พลโท พรศักดิ์ กล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค(กชภ.) ได้ขอบคุณอย่างจริงใจต่อสมาชิกทุกท่านที่ได้แบ่งปันและช่วยเหลืออันทำให้บรรลุวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค(กชภ.)โดยความร่วมมือของทั้ง 2 ประเทศจะยิ่งมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต เนื่องจากเรากำลังเข้าสู่ยุคแห่งการเปิดเศรษฐกิจและสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง มิติทางด้านความมั่นคงที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ อนึ่ง ความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย ผ่านเวทีคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค(กชภ.)จะเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าของชุมชนต่างๆตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย อย่างต่อเนื่องต่อไป

ด้าน พลโท มาเลเซีย กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายความสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนมีความสัมพันธ์เป็นครอบครัวร่วมกัน ประเด็นต่างๆได้รับการแก้ไข ไม่เคยรุกล้ำเส้นกัน ขอให้อยู่กันอย่างยาวนานมีความสุขร่วมกัน ขอบคุณแม่ทัพภาคที่ 4 และทุกคน ทั้งนี้ มาเลเซียยินดีร่วมช่วยเหลือกันกับประเทศไทยต่อไป และสำหรับการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค(กชภ.)ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 110 ประเทศมาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพประมาณปลายปี 2562

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ