กรอ.ภูเก็ตเสนอแก้ภัยแล้ง-น้ำท่วม-ขยะ เร่งคุยเสริมเที่ยวบินตรง-แก้ปัญหาวีซ่าเพิ่มนทท.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเร็วๆ นี้ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 3/2562 โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต, หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน, ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

โดยที่ประชุมได้มี ประเด็นเพื่อเข้าสู่วาระพิจารณาหลายประเด็น คือ 1.ให้ ททท.ภูเก็ตและท่าอากาศยานภูเก็ตพิจารณาเสนอเพิ่มเที่ยวบินจากต่างประเทศเพื่อแก้ปัญหานักท่องเที่ยว 2.การแก้ปัญหาเรื่องวีซ่าที่เหมาะสมกับชาวต่างชาติที่พักอาศัยระยะยาวในประเทศไทย 3.แนวทางการจัดทำผังเมืองภูเก็ตที่มีความเหมาะสมกับจังหวัดภูเก็ตใน 10-20 ปีข้างหน้า 4.แนวทางการบริหารจัดการขยะในอีก 20 ปีควรจะดำเนินการอย่างไร 5.การบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค และ 6.การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดภูเก็ต

ในเรื่อง การบริหารจัดการน้ำอุปโภค/บริโภค ทางโครงการชลประทานภูเก็ต และการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตได้รายงานข้อมูลปริมาณน้ำที่มีอยู่ในอ่างต่างๆ เปรียบเทียบกับความต้องการใช้น้ำ โดยอ่างเก็บน้ำบางวาดและอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำมีปริมาณน้ำที่สามารถใช้ได้ถึงเดือนพฤษภาคม 2562 ส่วนอ่างเก็บน้ำคลองกะทะมีปริมาณน้ำที่สามารถใช้ได้ถึงกลางเดือนสิงหาคม 2562 โดยชลประทานภูเก็ตมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาไว้แล้วทั้งการปรับปรุงเพิ่มความจุ, การก่อสร้างระบบผันน้ำและการพัฒนาแหล่งน้ำจากขุมเหมืองมาใช้

ทางด้าน ผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต ได้รายงานข้อมูลสภาพปัญหาพบว่าปัจจุบันมีอ่างเก็บน้ำในจังหวัดภูเก็ตตื้นเขินหลายแห่งไม่ว่าจะเป็น อ่างเก็บน้ำบางวาด, อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ, อ่างเก็บน้ำคลองกะทะและขุมเหมืองต่างๆ ของรัฐและเอกชนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

ในส่วนจังหวัดภูเก็ตมีขุมน้ำจำนวน 109 แห่ง ซึ่งในนี้ได้รวมขุมน้ำสาธารณะที่เป็นของรัฐอยู่ประมาณ 20 กว่าแห่งโดยอยู่ในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่

ยิ่งไปกว่านั้นทางภาคเอกชน ได้ขอเสนอให้ อปท.ได้ดำเนินการโอนหรือส่งมอบอ่างเก็บน้ำให้โครงการชลประทานภูเก็ต ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความชำนาญในการบริหารจัดการน้ำเข้ามาดูแล และเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาขุมน้ำเหล่านี้ต่อไป

เพื่อพัฒนาให้มีการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ไม่ให้ขาดแคลนในอนาคต รวมทั้งเสนอให้มีการขุดลอกคูคลองทั้งภูเก็ต โดยให้มีการขุดลอกท่อและคูคลองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อให้การไหลผ่านของน้ำทำได้ดี ไม่มีขยะต่างๆ มาอุดตัน อยู่ภายในท่อ คู คลอง ต่างๆ ที่ผ่านมา ภาคเอกชนได้ผลักดันโครงการไปแล้ว 9 จุด ที่ถนนสาย 402 เป็นต้น เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยในช่วงหน้าฝน

ส่วนการบริหารจัดการขยะของจังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันภูเก็ตมีปริมาณขยะจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 ต่อปี โดยคาดการณ์ปริมาณขยะ พ.ศ. 2560-2580 จะสูงขึ้นถึง 3,289 ตันต่อวันโดยขณะนี้จังหวัดภูเก็ตมีระบบกำจัดขยะรองรับ 900 กรัมต่อวัน และมีเอกชนลงทุนระบบกำจัดขยะ 500 ตันต่อวัน

นอกจากนี้ในส่วนการพิจารณาเสนอเพิ่มเที่ยวบินจากต่างประเทศเพื่อแก้ปัญหานักท่องเที่ยวลดลง นั้น ภาคเอกชน โดยหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ได้เสนอให้ ท่าอากาศยานภูเก็ต หาทางเพิ่มเที่ยวบิน จากต่างประเทศให้มากขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวลดลง โดยให้มีการเพิ่มเที่ยวบิน ตรง จากต่างประเทศมาภูเก็ตให้มากขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวเอง หรือ เป็นครอบครัว (F.I.T.) เพราะนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ในเรื่องนี้ ทาง ผู้แทน ท่าอากาศยานภูเก็ตจะส่งเสริมผลักดันเสนอไปยังส่วนกลางพิจารณาต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ