ผู้ว่าฯสระแก้วประชุมแจงกรณีผักชีโรยหน้าแจก สปก.สระแก้ว สั่งการนำรถน้ำ-ต่อเครื่องปั่นไฟช่วยเหลือเบื้องต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (2 ก.ย.60) ที่หอประชุมอำเภอโคกสูง จ.สระแก้ว นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายวรภัทร ขำสุวรรณ นายอำเภอโคกสูง นายทินกร สุทิน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดสระแก้ว นายพิษณุ คล้ายเจตน์ดี สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว นายบรม ศิลปะชัย ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอรัญประเทศ ได้จัดประชุมชี้แจงแก่ชาวบ้านที่ได้รับมอบใบอนุญาตให้เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน หมู่ 14 ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว หลังจากเกิดความไม่เข้าใจว่า หลังจากมีการมอบหนังสืออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไปเมื่อวันที่ 28 ส.ค.ที่ผ่านมา แต่หลังจากนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับ น้ำประปา ไฟฟ้าก็ถูกตัดขาด มีการถอนเสาไฟฟ้าออกไป เหมือนชาวบ้านถูกหลอก เป็นการทำงานแบบผักชีโรยหน้า โดยมีนายชาตรี กลัมพัก ประธานสหกรณ์โคกสูง นำชาวบ้านทั้ง 63 รายเข้าร่วมประชุม

นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้มีการคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมายเพื่อร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์เสร็จเรียบร้อย แต่ยังไม่ได้เข้าไปอยู่จริง และยังไม่มีบ้านเลขที่ จึงยังไม่สามารถขยายเขตไฟฟ้าเข้าไปในโครงการได้ แต่ในวันเปิดโครงการจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการทำพิธีรับนายกรัฐมนตรีเพื่อมามอบหนังสืออนุญาตให้ใช้พื้นที่ ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออรัญประเทศ ดำเนินการเตรียมความพร้อม โดยได้มีการพูดคุยกับชาวบ้านว่าเป็นการต่อไฟฟ้าชั่วคราวเท่านั้น หลังจากเสร็จงานจึงมีการรื้อถอนออกไป แต่ไม่ได้เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบ สำหรับการดำเนินการหลังจากนี้ในส่วนของน้ำประปา ทางชลประทานจะนำรถน้ำมาช่วยเหลือก่อนในเบื้องต้น และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภออรัญประเทศจะนำเครื่องปั่นไฟมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านก่อน หลังจากนั้นเมื่อชาวบ้านในโครงการมีการลงทะเบียนและมีเลขที่บ้านครบทั้งหมด สาธารณูปโภคต่าง ๆ ก็จะทยอยดำเนินการตามมาทันที โดยขณะนี้บ้านจำนวน 4 หลังมีทะเบียนบ้านแล้ว ส่วนที่เหลืออีก 59 หลัง อยู่ระหว่างดำเนินการ

ขณะที่นายทินกร สุทิน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสระแก้ว เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้ประสานขยายเขตไฟฟ้า การวางระบบน้ำบาดาล เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคและการเกษตรของโครงการชลประทานสระแก้วก็จะดำเนินการต่อไป ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการขุดสระน้ำ ความจุ 130,000 ลบ.ม. และวางระบบส่งน้ำ คาดว่าจะแล้วเสร็จอีกประมาณ 6-8 เดือน ซึ่งทางอำเภอโคกสูงจะรับเป็นเจ้าภาพการบูรณาการทุกภาคส่วน พร้อมกับยืนยันว่าหากมีประชาชนปลูกที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวและมีเลขที่บ้านแล้ว ก็สามารถยื่นความจำนงขอติดตั้งระบบไฟฟ้าและประปาถาวรได้ตามระเบียบของทางราชการ และขณะนี้ได้มีเกษตรกรบางส่วนได้เริ่มปรับปรุงพื้นที่ทำการเกษตรบ้างแล้ว โดยไม่ต้องรอทางราชการเข้ามาช่วยเหลือ

ด้านนายชาตรี กลัมพัก ประธานสหกรณ์โคกสูง กล่าวว่า หลังจากได้ฟังการชี้แจงของผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการ ทำให้กลุ่มเกษตรกรผู้ได้รับการจัดสรรที่ดิน ทั้ง 63 รายมีความเข้าใจมากขึ้น ซึ่งทางจังหวัดสระแก้วพร้อมที่จะสนับสนุน ช่วยเหลือเกษตรกรในที่จัดสรรที่ดินอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความมั่นใจ ความสุขให้เกษตรกรต่อไป


ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า กรณีดังกล่าวเกิดจากเกษตรกรที่ได้รับแจกที่ดิน สปก.ตามนโยบายของรัฐบาล ไม่ทราบข้อมูลการเตรียมพร้อมของพื้นที่ในภาพรวม ส่วนใหญ่จะทราบเพียงว่า เป็นการเตรียมการจำลองตัวอย่างเพื่อรับนายกรัฐมนตรีเท่านั้น แต่ไม่มีการแจ้งให้ประชาชนทราบ ซึ่งชาวบ้านเองก็รู้อยู่อย่างเดียวว่าส่วนราชการจะมีการดำเนินงานเรื่องน้ำและไฟฟ้าให้ แต่ก็ไม่รู้จะทำอะไร อย่างไร