กองทัพรุกแก้เศรษฐกิจ-ลดยาเสพติด จัดชก “THAI FIGHT เบตง” บรรเทาไฟใต้

เป็นระยะเวลากว่า 15 ปีที่สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัด 4 อำเภอ ชายแดนภาคใต้

โดยที่ผ่านมาจะเกิดความพยายามแก้ไขปัญหานานัปประการ ตั้งแต่การปะทะทางการทหาร ไปจนถึงการเจรจาในระดับนโยบายแต่ชายแดนภาคใต้ยังคงเผชิญหน้ากับปัญหาความมั่นคง-และคดียาเสพติดต่อเนื่อง

“การลงทุน” และ “การท่องเที่ยว” จึงยังเป็นหมุดหมาย ที่ฝ่ายกองทัพต้องการปักธงให้ได้

แม้ภาพจำของประชาชนหลายกลุ่มต่อ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะยังคงร้อนระอุ แต่ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่าในปี 2561 ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้อันได้แก่ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาสนั้นมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

ได้แก่ 1.จังหวัดนราธิวาสมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือน 688,448 คน เพิ่มจากปีที่ผ่านมา 3.42% แบ่งเป็น นักท่องเที่ยวต่างชาติ 67% นักท่องเที่ยวชาวไทย 33% 2.จังหวัดปัตตานีมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือน 289,113คน เพิ่มจากปีที่ผ่านมา 6% แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึง 99% นักท่องเที่ยวชาวไทย 1% และ 3.จังหวัดยะลาจำนวนผู้เยี่ยมเยือน 683,576 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1.58% เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 78% นักท่องเที่ยวชาวไทย 22% ทั้งนี้ในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินี้ ส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลเซีย ที่เดินทางผ่านทางรถ เข้าสู่ชายแดนประเทศไทย

ทะเลหมอกสองแผ่นดิน ในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ฮาลาบาลา อ.แว้ง จ.นราธิวาส มีแลนมาร์คสำคัญคือต้นยวนผึ้งตั้งตระหง่านกลางดงหมอก ซึ่งจะปรากฎภาพที่สวยงามที่สุดในช่วงเช้า เมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องผ่านไอหมอก

ดันเศรษฐกิจ ลดอุณหภูมิไฟใต้
พลตรี สมพล ปานกุล รองผู้บัญชาการ กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4) ของกองทัพบกไทย รับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดกล่าวว่า ในด้านการสนับสนุนงานด้านเศรษฐกิจนั้น กองทัพยังคงทำอย่างต่อเนื่อง เพราะทางแม่ทัพภาคที่4 มีความเห็นว่าการทหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้บรรเทาปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ ให้ดีขึ้นเท่ากับการสร้างกติกาและให้อยู่ร่วมกันภายใต้ระบบเศรษฐกิจ

โดยพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีแนวโน้มจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ คือ อำเภอเบตง ซึ่งสนามบินก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว 85% โดยคาดว่าในปี 2563 จะสามารถเปิดใช้งานได้ จะส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาได้ง่ายขึ้น เนื่องจากอำเภอเบตงค่อนข้างเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย และมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั้งสกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวงที่จะเสร็จในปี 2563 อีกด้วย

นอกจากนี้ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา และ เทศบาลเมืองเบตง ได้กำหนดจัดการแข่งขันชกมวยไทยโลก “THAI FIGHT เบตง” ขึ้นที่สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเบตง ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง

บรรยากาศยามค่ำคืนในเมืองสุไหงโกลก เด็กๆ เตะฟุตบอลกลางถนนอันเงียบสงบ

ในด้านการประสานงานและสร้างความร่วมมือเพื่อเสริมเศรษฐกิจ ล่าสุดศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอบต.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลสนับสนุนการทำภารกิจการบริหารเศรษฐษกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการพูดคุยกับทางการมาเลเซียในการต่อเชื่อมรถไฟ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างกันในเรื่องเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

“หากประชาชนมีเงินจับจ่ายใช้สอย และมีอาชีพที่มั่นคง ก็จะไม่เข้าสู่การขายยาเสพติด หรือการทำผิดกฎหมายอื่นๆ ไปจนถึงการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ เพราะหากประชาชนมีอาชีพและฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีก็จะไม่ต้องการให้เกิดปัญหาขึ้นในพื้นที่ของตน” พลตรีสมพลกล่าว

Advertisement
เจ้าหน้าที่ทหารเฝ้าระวังรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย ผ่านการตรวจสอบจากเครื่องตรวจทะเบียนรถที่จะเชื่อมโยงกับกล้องCCTVหน้าด่านตรวจ โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะเปรียบเทียบทะเบียนรถที่วิ่งผ่านหน้าด่านตรวจกับฐานข้อมูลที่บันทึกไว้

ลดยาเสพติด-ป้องกันถูกชักนำ
สำหรับปัญหาด้านยาเสพติดพลตรีสมพล อธิบายว่านโยบายกองทัพภาคที่ 4 เองนั้นก็เน้นหนักในการปราบปรามยาเสพติดเป็นหลัก ส่วนเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบนั้น เป็นเรื่องในระดับรัฐบาล ซึ่งต้องดำเนินการในการนโยบายและการเจรจา การทำงานของกองทัพในพื้นที่จึงเน้นไปที่ความสงบในด้านความเป็นอยู่ในระดับรากหญ้าแทน

ซึ่งช่วง 6เดือนที่ผ่านมา สามารถยึดยาบ้าได้จำนวน 1.65 ล้านเม็ด ในพื้นที่ 3 จังหวัด 4 อำเภอ ชายแดนภาคใต้ มีผู้เข้าสู่โครงการบำบัดฟื้นฟูราว 10,000 คน โดยมีตัวชี้วัดที่สำคัญในการลดจำนวนลงของยาเสพติด คือปีที่ผ่านมากลุ่มคนที่เข้ามาตรวจเพื่อเกณฑ์ทหารพบมียาเสพติดเพียง 10% ของปีที่ผ่านมาจาก1,700 คนเหลือเพียง 100 กว่าคน

โดยยาเสพติดในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการระบาดรุนแรงมาก แม้จะไม่ใช่แหล่งผลิต แต่เป็นศูนย์รวมยาเสพติดที่สำคัญ ก่อนส่งออกสู่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเมื่อข้ามชายแดนไปได้จะมีมูลค่ามากขึ้น 5-10 เท่า โดยในปัจจุบันกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดมักใช้วิธีการส่งยาให้นำไปขายก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินทีหลัง ทำให้คนจำนวนหนึ่งตัดสินใจเข้าสู่วังวนของยาเสพติด เพราะลงทุนน้อย แต่ผลตอบแทนดี

สุนัขจรจัดอาศัยกองทรายข้างด่านตรวจในจังหวัดนราธิวาส เป็นที่ซุกตัวยามค่ำคืน ในขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารขอความร่วมมือประชาชนในการตรวจหายาเสพติด และอุปกรณ์ที่อาจนำไปสู่การประกอบวัตถุระเบิด

แต่ด้วยการทำงานเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ในการตรวจตรา ทำให้ตัวเลขของคดีจับกุมยาเสพติดในปีที่ผ่านมา ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่ง โดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เปิดเผยว่าตัวเลขการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในปี 2561 อยู่ที่ 30 คดีลดลงจากปี 2560 ที่ 117 คดี

การผลักดันควบคู่ระหว่างฟื้นฟูเศรษฐกิจและการจัดการปัญหายาเสพติด อาจถือได้ว่าเป็นทิศทางใหม่ที่ดีจากฟากฝั่งกองทัพ ที่เดิมมีภาพฝังหัวเรื่องการปะทะและการปราบปราม เพราะเท่ากับว่าบทบาทของภาครัฐถูกปรับเปลี่ยนไปสู่การสนับสนุน “ชีวิต” ของประชาชน มากกว่ามุ่งเน้น “ความมั่นคง” ด้านดินแดนเหมือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามปัญหาด้านความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง และภาครัฐ ก็เป็นสิ่งที่ยังคงอยู่ และต้องถูกแก้ไขอย่างจริงจังในเวทีเจรจาสันติวิธี เพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินของภาคประชาชน ให้รอดพ้นจากลูกหลงของการปะทะ

ทสปช.หรือที่ย่อมาจากไทยอาสาป้องกันชาติ เป็นกลุ่มอาสาสมัครภาคประชาชนที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการช่วยภารกิจบางอย่าง เช่น ทสปช.เพศหญิงจะทำให้ประชาชนที่ถูกเรียกตรวจมีความสบายใจมากขึ้นด้วยท่าทีที่นุ่มนวลกว่า