เชียงรายผนึก 4 จว. “พะเยา-แพร่-น่าน” คัด 40 ผลิตภัณฑ์ต่อยอดสู่ตลาดโลก

ภาพ Pixabay

เชียงรายหนึ่งในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) ได้จัดให้มีกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างศักยภาพทางการตลาด ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและอุตสาหกรรมเชิงนวัตกรรม เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้เชิญผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องจาก 4 จังหวัดเข้าร่วม

โดยนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย กล่าวว่า การเชิญชวนให้ผู้ประกอบการมาร่วมกิจกรรม เพราะต้องการให้มีการพัฒนาศักยภาพสินค้าที่ขายอยู่ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในเขต 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อสร้างมุมมองใหม่ ๆ ต่อเรื่องบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าโดยเฉพาะต่อสินค้าประเภทข้าว ชา กาแฟ สมุนไพร ที่เป็นจุดแข็งในพื้นที่

ทั้งนี้โลกยุคปัจจุบันอาศัยการเป็นเครือข่ายจึงสามารถอยู่รอดได้ สังเกตได้จากกลุ่มประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น สหภาพยุโรป อาฟต้า นาฟต้า ฯลฯ หลากหลายกลุ่มจนนับไม่ถ้วน เพราะการแข่งขันในตลาดมีการต่อรองกันสูงมาก และสิ่งที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันคือการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจโลกคือสหรัฐอเมริกาและจีน เป็นตัวอย่างที่น่าจับตามองและเป็นเรื่องที่ภาคเศรษฐกิจจะต้องสร้างเครือข่ายขึ้นเพื่อความอยู่รอด

ด้านนางกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรม จ.เชียงราย กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยสำนักงานอุตสาหกรรม จ.เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ร่วมกับที่ปรึกษาคือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับผิดชอบจัดกิจกรรมขึ้นโดยเน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อให้มีการสร้างตราสินค้าที่ได้มาตรฐานคือ ข้าว ชา และกาแฟ ให้ได้เปรียบทางการแข่งขันและมีศักยภาพด้านการตลาด


โดยการจัดกิจกรรมจะมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาหรือต่อยอดให้มีศักยภาพแล้วไม่น้อยกว่า 40 ผลิตภัณฑ์ กิจกรรมยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมนำสินค้าไปจัดแสดงทั้งในและระดับนานาชาติปีละ 2 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 50 ราย นอกจากนี้ ยังนำไปร่วมงานแสดงสินค้าหรือสร้างประสบการณ์ในต่างประเทศอีก 1 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 30 รายด้วย นอกจากนี้ในเวทีที่จะมีการพบปะระหว่างสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการยังจะมีการหาแนวทางสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ในข้าว ชา กาแฟ หรือผลผลิตทางการเกษตรอื่นให้ได้อย่างน้อย 5 ผลิตภัณฑ์เพื่อขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย