ตรังจับมือสตูลเปิดตลาดท่องเที่ยวจีน

เที่ยวตรัง-สตูล - ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตรังและจังหวัดสตูล เตรียมเดินทางไปโรดโชว์โปรแกรมท่องเที่ยว 2 จังหวัดที่งานคุนหมิงแฟร์ ระหว่างวันที่16-20 มิถุนายน 2562 เพื่อเชิญชวนให้ชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยว

ภาคเอกชนตรัง-สตูลผนึกผู้ประกอบการท่องเที่ยว 2 จังหวัด จัด road show ใน “งานคุนหมิงแฟร์” ประเทศจีน 16-20 มิ.ย.นี้ หวังดึงผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเมืองคุนหมิงกว่า 70 บริษัท เปิดโปรแกรมท่องเที่ยวสองจังหวัดของไทย พร้อมพัฒนาสนามบินรองรับชาร์เตอร์ไฟลต์บินตรงจากคุนหมิงเผยนักท่องเที่ยวจีนกว่า 6,000 คนเตรียมบินเหมาลำมาเที่ยวช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน คาดเงินสะพัดกว่า 100 ล้าน

นายณัฐนนท์ โพธิเมธานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรัง เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรัง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตรัง สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง และหอการค้าจังหวัดสตูล ได้จัดให้มีการประชุมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลขึ้น ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง ทั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือในประเด็นการทำโรดโชว์การท่องเที่ยวไปยังเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมงานคุนหมิงแฟร์ ระหว่างวันที่ 16-20 มิถุนายน 2562 เพื่อพบปะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเมืองคุนหมิงประมาณ 70 บริษัท

นายณัฐนนท์ กล่าวต่อไปว่า การประชุมครั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากทางผู้ประกอบการท่องเที่ยวเมืองคุนหมิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัท Travel Partner Agency ที่เมืองคุนหมิง ได้เดินทางมาสำรวจตลาดจังหวัดตรัง 2-3 ครั้งแล้ว และมองว่าจังหวัดตรังมีศักยภาพสูงที่จะรองรับนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนได้ และหากมีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยผนวกจังหวัดสตูลเข้าไปด้วยกันจะทำให้โปรแกรมท่องเที่ยวขยายเวลาได้ถึง 6 วัน 5 คืน โดยช่วงเวลาที่จะนำนักท่องเที่ยวจากเมืองคุนหมิงมาท่องเที่ยวจังหวัดตรังและจังหวัดสตูล คือ ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายนของทุกปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาปิดเทอมภาคเรียนของประเทศจีน

“ทางผู้ประกอบการท่องเที่ยวจากเมืองคุนหมิงต้องการใช้เครื่องบินเหมาลำ (charter fligh) ซึ่งมีการเจรจาตกลงกับสายการบินแอร์เอเชียที่มีการเปิดเส้นทางการบินไปคุนหมิงอยู่แล้ว ให้รับนักท่องเที่ยวบินจากเมืองคุนหมิงตรงมายังจังหวัดตรัง อาทิตย์ละ 3 เที่ยวบิน เที่ยวบินละ 180 คน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562 รวมนักท่องเที่ยวจีนที่จะเข้ามาในจังหวัดตรังในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่น้อยกว่า 6,000 คน จะมีเงินสะพัดเข้ามาสู่จังหวัดไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท ทำให้จังหวัดตรังมีรายได้ที่จะส่งเสริมด้านเศรษฐกิจให้มีความแข็งแกร่งขึ้นได้ในระดับหนึ่ง” นายณัฐนนท์กล่าว

นายณัฐนนท์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับความพร้อมของจังหวัดตรังนั้น ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงให้สามารถรับเครื่องบินเหมาลำและจำนวนผู้โดยสารได้ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น โดยภายในต้นเดือนสิงหาคม 2562 นี้อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ของสนามบินตรังจะสร้างเสร็จเรียบร้อย สามารถเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางมาโดยเครื่องบินเช่าเหมาลำได้ นอกจากนี้ ทางจังหวัดยังหารือผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้เตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้อย่างเต็มที่ ทั้งด้านที่พัก อาหารการกิน สถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนการอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความชำนาญการใช้ภาษา และการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปลูกฝังทัศนคติการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วย

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับคณะนักท่องเที่ยวจากเมืองคุนหมิง ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตรังและสตูลมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปงานคุนหมิงแฟร์ road show ประมาณ 20 คน ระหว่างวันที่ 16-20 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นการแนะนำจังหวัดตรังและสตูลให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น เป็นการไปบอกกล่าวถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของทั้งสองจังหวัดที่ศึกษามาแล้วว่าจะต้องเป็นที่ถูกใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเล และอาหารการกิน

“ทั้งนี้ ทางผู้ประกอบการจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลได้ร่วมกันจัดทำโปรแกรมนำเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีน 2 โปรแกรม คือ โปรแกรม 6 วัน 5 คืน และโปรแกรม 5 วัน 4 คืน ในแต่ละโปรแกรมจะบรรจุการท่องเที่ยวทางทะเล และอาหารทะเล เป็นจุดขายหลัก สำหรับจังหวัดตรัง แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเมืองกันตัง เป็นฐานการท่องเที่ยวนำนักท่องเที่ยวเที่ยวชมเมืองกันตัง (city tour) และรับประทานอาหารทะเลมื้อเที่ยงที่บ้านแหลมตำบลวังวน อำเภอกันตัง ส่วนแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลก็คือ เกาะเภตรา ในกรณีที่สภาพดินฟ้าอากาศไม่อำนวยทางทะเลเปลี่ยนมาใช้เส้นทางท่องเที่ยวชายฝั่งบริเวณหาดหยงหลิง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา แทน” นายณัฐนนท์กล่าว

นายณัฐนนท์กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของจังหวัดสตูลแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล คือ ปราสาทหินพันยอด และเกาะลิดี สำหรับแหล่งท่องเที่ยวบนบกของจังหวัดสตูล คือล่องแก่งวังสายทอง อำเภอละงู ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการทั้งจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลร่วมกันทำโปรแกรมของตนเองในลักษณะ matching แล้วนำไปเสนอกับผู้ประกอบการจากจีน 70 บริษัทในงานคุนหมิงแฟร์ที่จะไปออก road show ในช่วงวันดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจีนเป็นอย่างมาก

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ