แล้ง!!! ไม่มีน้ำ

เขื่อนแควน้อย ที่จังหวัดพิษณุโลก ไม่มีน้ำไหลลงเขื่อน ตั้งแต่ต้นหรือฤดูฝน ปัจจุบันน้ำในอ่างมีเพียง 15% ใช้การได้เพียง 11% หรือเหลือเพียง 46 วัน

ขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ไม่มีน้ำไหลลงอ่าง อีก 2 แห่งคือ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เหลือปริมาณน้ำใช้ต่ำสุด 9% และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี เหลือปริมาณน้ำใช้ต่ำสุด 5%

Previous article3 รัฐมนตรี ประชาธิปัตย์ บุกฟื้นเศรษฐกิจ 5 จังหวัดขายแดนใต้
Next articleสนธิรัตน์ ระดมความเห็นกำหนดทิศทางพลังงาน