จัดใหญ่ “Green Life Eat Organic” เชียงใหม่ ผลักดันสินค้าเกษตรอินทรีย์-สมุนไพรสู่สากล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างวันนี้-12 สิงหาคม 2562 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน “Green Life Eat Organic and Lanna Herb 2019” ณ ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยว่า งาน “Green Life Eat Organic and Lanna Herb 2019” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และสมุนไพรสู่ตลาดสากล เป็นการจัดงานครั้งแรกเพื่อส่งเสริมผลักดันสินค้าเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรให้พร้อมเป็นผู้นำสู่ตลาดสากล โดยมีผู้ประกอบการจาก 31 จังหวัดทั่วประเทศ ที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรและสมุนไพรอินทรีย์และออร์แกนิก จำนวนมากกว่า 250 ร้านค้า นำสินค้ามาจัดแสดงและจำหน่าย ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าสมุนไพรให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ และเพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้กับประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยว ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพในเชิงการตลาด ทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และสมุนไพร รวมถึงเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักและสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ

ภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรที่หลากหลาย ทั้งสมุนไพรแปรรูป สารสกัดสมุนไพร เครื่องสำอาง อาหารเสริม เครื่องดื่ม ผักสด ผลไม้อินทรีย์ ข้าวกล้อง ฯลฯ ทั้งนี้ สินค้าที่น่าสนใจที่วางจำหน่ายในงาน และหาได้ยาก อาทิ สมุนไพรดีบัว จากจังหวัดลำปาง ที่นำดีบัวมาแปรรูปบรรจุในถุงชา ชงดื่ม ช่วยบำรุงหัวใจ-สมอง ลดความดัน ผ่อนคลาย ช่วยให้นอนหลับดี เป็นต้น

นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้วางยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และสมุนไพรให้เป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานระดับสากล โดยยกระดับการพัฒนาด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และสมุนไพร พร้อมที่จะผลักดันและขยายตลาดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และสมุนไพรให้กว้างยิ่งขึ้น